29 mei 2024

Op oudejaarsdag staat de activiteitencommissie van Dorpsbelangen traditiegetrouw weer met warme chocolademelk en een slokje in de Haven. Om 5 uur worden daar de ingezamelde kerstbomen weer in de brand gestoken. Mochten er mensen zijn die een vuur midden in de nacht ook mooi vinden dan is daar ook gelegenheid voor. Daarvoor is de zandplek ook bedoeld.

In de Ommelander van deze week was te lezen dat er voor een kerstbomenbult strikte regels voor gelden. We hebben een vergunning voor een vuur gekregen, en om die te behouden moeten we ons wel aan die regels houden. Daarvoor wordt ieders medewerking gevraagd. Dus niet op het asfalt branden en geen grofvuil bij de bult gooien. Hierop wordt de hele dag toezicht gehouden en u riskeert een forse boete als u zich niet aan de regels houdt. Erger is dat we dan een volgend jaar geen toestemming meer krijgen om een bult te maken. Ieders medewerking is dus nodig.
Slokje in de haven om 5 uur
We willen het graag om 5 uur in de haven voor iedereen gezellig hebben. Met kleine kinderen in de buurt is carbid schieten niet geschikt. Dus graag een uurtje onderbreken als we de kerstbomen aansteken en de chocomel schenken. Vorig jaar ging het goed, het zou jammer zijn als niet iedereen zich welkom voelt op dit tijdstip. We vragen dit uiteraard ook zelf aan de carbidschieters, en ook voor hen is het dan vast een goed moment voor een slokje. Verder wonen er ook mensen, die ook kinderen en honden hebben, dus het zou wel zo prettig zijn als daar ook rekening mee gehouden wordt. Ouders, wijst u uw kinderen ook op wat leefbaar voor anderen is?
Feest in de sporthal
’s Avonds is er feest in de sporthal, vanaf 01.00 uur. De (verplichte) professionele beveiliging ziet uiteraard toe op het niet mee naar binnen nemen van vuurwerk. Ook bij de ingang van de sporthal is vuurwerk niet toegestaan. De eindtijd is 5 uur, deze tijd staat vast, omdat de vergunning hierop verleend wordt. Tegen die tijd is het barpersoneel lang genoeg nuchter gebleven, en wordt het tijd om naar huis te gaan.
Deze keer is de DJ Arnold, voor sommigen nog bekend uit Session Kolibri tijden. Leuk voor jong en oud, dus komt allen!
Dit feest is mogelijk omdat de gemeente ons subsidieert in het vertrouwen dat alles goed verloopt. Voorgaande jaren is gebleken dat het in Stedum heel gezellig kan zijn met Oud en Nieuw. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor!
Hulp
Wil dit feest slagen dan is een goede sfeer, maar ook hulp bij de voorbereiding en het opruimen nodig. Het opruimen doen we de dag na Nieuwjaar, zodat iedereen een beetje bij kan komen. Meld je aan bij Peter Slager, tel 551972, slagerp@hetnet.nl. We zijn ook zo vrij om mensen te vragen en hopen erop dat iedereen snapt dat we die hulp ook echt nodig hebben. Dit lukt alleen omdat er ook mensen zijn die in de Oudejaarsnacht bereid zijn nuchter voor anderen een biertje te tappen. En helpen is ook heel gezellig natuurlijk.
Alvast bedankt alvast voor de medewerking, dan wordt het weer een geslaagd Oud en Nieuw feest! En als we dit allemaal weer achter de rug hebben zien we u graag op 12 januari 2013, het Nieuwjaarsconcert met Jehova Nissi.

www.stedum.com

Geef een reactie