16 juni 2024

Overeenstemming over oplossing drie onbewaakte spoorwegovergangen in Eemsdelta

Het college van burgemeester en wethouders heeft een intentieovereenkomst vastgesteld voor het aanpakken van drie Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in de voormalige gemeente Loppersum. ProRail en de gemeente zijn de volgende maatregelen overeengekomen: bij de spoorwegovergang aan de Gerichtsweg komt een voetgangerstunnel en de spoorwegovergang aan de Sjuxumerweg krijgt automatische halve overwegbomen (AHOB). De spoorwegovergang bij de Zuider Lopsterweg wordt gesloten. Dit laatste is afgestemd met de werkgroep met hierin betrokken inwoners.

ProRail gaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vóór 2024 alle openbaar toegankelijke NABO’s op het reizigersnet beveiligen of sluiten. Men werkt hierbij samen met provincies en gemeenten. Het beveiligen of sluiten van NABO’s in Nederland is zowel voor de veiligheid van trein- als wegverkeer van belang.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid
Wethouder Hans Ronde: “ProRail, provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta met een groep betrokken inwoners verenigd in een werkgroep, hebben ieder vanuit hun eigen belang naar oplossingen gezocht.
Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid stonden hierbij centraal. De komst van een voetgangerstunnel onder de Gerichtsweg zorgt ervoor dat de door de inwoners gewenste historische wandelroute behouden blijft. Dat is een mooi resultaat door intensieve samenwerking. De werkgroep wil nog onderzoeken of er voor de overweg Zuider Lopsterweg een soortgelijke oplossing kan komen als bij de Gerichtsweg. Zowel de gemeente Eemsdelta als ProRail zijn bereid hier in de toekomst aan mee te werken.”

Investering
Voor het uitvoeren van de vastgestelde maatregelen is een investering van € 3.540.000,- nodig. Aan deze gebiedsgerichte en gezamenlijke aanpak van de NABO’s draagt het Rijk (ProRail) ongeveer 50% van de investering bij. De overeengekomen bijdrage door de regio (provincie Groningen en gemeente Eemsdelta) is € 1.235.000,-. De provincie stelt hiervan € 735.000,- beschikbaar. De gemeenteraad neemt op 26 januari 2022 een besluit over het beschikbaar stellen van de regionale bijdrage om de maatregelen te kunnen uitvoeren.

Planning
De ondertekening van de intentieovereenkomst is in januari 2022. Na uitwerking van de plannen starten
de werkzaamheden naar verwachting in 2023. Inwoners en andere direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.