29 mei 2024

Overschild maakt zelf komplan voor dorp

0

Overschild – Het verwijderen van de verkeersdrempels in de Graauwedijk in Overschild is voltooid. Op stapel staat voor volgend jaar de herinrichting van het weggedeelte binnen de kom van het dorp. Die werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in combinatie met de vervanging van de riolering.

De financiering van het project is vrijwel rond. Het dorp is bezig met het maken van een plan. In oktober bespreekt de daartoe ingestelde werkgroep Herinrichting Graauwedijk de voorstellen met de inwoners.


De verkeersdrempels, die nu zijn verwijderd, werden in 1998 aangelegd na een verkeersongeluk, waarbij vijf scholieren ernstig gewond raakten. Met de aanleg van dertien verkeersdrempels haalde de gemeente weliswaar de snelheid uit het autoverkeer, maar ontstonden voor hulpverleners, zoals ambulances en brandweervoertuigen, problemen. En niet te vergeten voor landbouwers, die met hun zware voertuigen ettelijke keren per dag over de obstakels denderden. Er ontstond zo geregeld schade aan de voertuigen.


De klachten leidden tot gewijzigd beleid bij de gemeente. De drempels moesten weg, zo oordeelde wethouder FrŽ Bos (CDA). Uit een oogpunt van verkeersveiligheid waren ze ook niet meer nodig. De afslag Overschild van de N33 was inmiddels vervallen, waardoor er vrijwel geen sluipverkeer meer door het dorp kwam. Bovendien was er langs het Eemskanaal een fietspad aangelegd.


Klaasje Pen, secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen en Jaap Adamse van de werkgroep Herinrichting Graauwedijk, bevestigen dat de situatie is verbeterd. “Er is veel minder verkeer nu. En er zijn geen ongelukken meer gebeurd.”


De nieuwe situatie moet er gaan uitzien zoals een deel van de Hoofdweg door Kolham, de rijweg en het trottoir op het zelfde niveau aangelegd, met daar tussenin een strook klinkers, waardoor een optische versmalling optreedt. Jaap Adamse: “Het verkeer gaat hierdoor voorzichtiger rijden.”


Nu de drempels weg zijn bestaat de kans dat er toch weer te hard wordt gereden op de Graauwedijk. Klaasje Pen: “Als we dat de komende weken merken, melden we dat aan de gemeente. De politie gaat dan snelheidscontroles houden en bekeuringen uitdelen.”

www.dvhn.nl

Geef een reactie