28 mei 2024

Parkeervoorziening in Stedum

0
Binnenkort wordt gestart met de aanleg van een parkeervoorziening aan de Stationsstraat en snelheidsremmende maatregelen op de Stationsweg in Stedum. Om u te informeren over de definitieve plannen is er op woensdag 22 mei a.s. van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond in het Verenigingsgebouw Trefpunt. De parkeervoorziening is bedoeld voor het parkeren van vrachtauto’s van de lokale chauffeurs en voor het stallen van materieel dat wordt gebruikt bij bouwkundige werkzaamheden. De aanleg van de parkeervoorziening moet voor de zomervakantie worden afgerond. 
De Stationsweg is een aantal jaren geleden opnieuw ingericht. Ondanks de duurzaam veilige inrichting en het 30 km/u-regime wordt er vaak te hard gereden. Nadat de weg is voorzien van tijdelijke bloembakken worden er nu definitieve snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Ook deze werkzaamheden zullen voor de zomervakantie worden afgerond. Tijdens de inloopavond zijn zowel mensen van de gemeente als de aannemer aanwezig om te informeren over de plannen en de uitvoering

Dorpsbelangen Stedum,

Geef een reactie