16 juli 2024

PARKEREN VAN VOERTUIGEN OP GROENVOORZIENINGEN EN VOETPADEN NIET TOEGESTAAN.

0

Het parkeren van autoÕs in gemeentelijk groen en op voetpaden wordt zo langzamerhand een dagelijks beeld in onze gemeente. Daardoor worden gazons, bermen, heesters en voetpaden kapot gereden.

Dit geeft veel ergernis bij bewoners en bij onze medewerkers die voor het onderhoud zorgen. Op deze wijze parkeren is ook in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening en met de Wegenverkeerswetgeving. De gemeente heeft de politie gevraagd op te treden tegen deze overtredingen, zeker als in de buurt een goede parkeerplaats aanwezig is. De politie zal optreden tegen foutparkeerders.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie