25 juli 2024

Plant mee voor behoud bomen in het Waddenlandschap

Het Waddenlandschap van Groningen heeft een rijke cultuurhistorie. Het is een uitgestrekt en open landschap en toch spelen bomen hierin een belangrijke rol. Zij vormen de beplantingen langs wegen, in dorpen en op boerenerven en historische borg- en kerkterreinen. Ook zijn bomen van grote meerwaarde voor de biodiversiteit en het klimaat. Door ziekten verdwijnen helaas veel bomen. Nieuwe aanplant is hard nodig. En daarvoor is jouw hulp nodig!
De iepziekte heeft er helaas voor gezorgd dat veel iepenbomen zijn verdwenen. Vervolgens zijn door de essentaksterfte ook nog eens duizenden essen ziek geworden en gekapt. Door de eenzijdige samenstelling van veel beplantingen zijn de gevolgen van deze boomziekten groot. “De vele kabels en leidingen die in bermen liggen maken het bovendien lang niet altijd mogelijk om op dezelfde plek te herplanten. We doen daarom een beroep op inwoners van het waddengebied om mee te helpen bomen te planten.”, aldus Bart Koops, projectleider Landschapsbeheer Groningen.
De Stichting Groninger Bomenwacht zorgt samen met Landschapsbeheer Groningen voor het aanplanten van nieuwe bomen met het project ‘Bomen in het Waddenlandschap’. Hiermee willen ze bijdragen aan een gevarieerder, minder kwetsbaar en toekomstbestendig bomenbestand in het Waddenlandschap. Daarbij zorgen ze dat de juiste boom op de juiste plek wordt geplant, passend in het landschap.
Plant mee!
Wil je meedoen en heb je een goede locatie binnen het waddengebied voor de aanplant van bomen op je terrein? Voor komend plantseizoen is nog ruimte om enkele honderden nieuwe bomen te planten, tegen een beperkte eigen bijdrage. Daarvoor zijn ze op zoek naar geschikte, liefst wat grotere, plantlocaties in Groningen. Landschapsbeheer Groningen komt dan langs om de mogelijkheden te bespreken.
Geïnteresseerd? Neem contact op met Bart Koops, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen, via b.koops@landschapsbeheergroningen.nl of 050 – 534 51 99.