23 juli 2024

Plastic Heroes en Kunststofafval?

0

Vanaf 2010 zijn alle gemeenten verplicht om plastic afval te scheiden zodat zo’n 40% procent kunststof kan worden hergebruikt door middel van recycling, omdat plastic afval een goede grondstof is voor nieuwe producten

Scheiding van kunststofafval kan plaatsvinden door zogenaamde bronscheiding of nascheiding: in de gemeente Loppersum is binnen het Samenwerkingsverband VVWNG gekozen voor het systeem van nascheiding waarbij geen beroep op de burger wordt gedaan en u dus geen actie hoeft te ondernemen. 

Wat betekent dat voor u?

U hoeft het plastic afval vóóraf dus niet te scheiden, want dat doet de gemeente in samenwerking met het afvalbedrijf Omrin in de afvalscheidings- en verwerkingsinstallatie voor u, nadat het is ingezameld. U kunt het plastic afval dus gewoon in de grijze restafvalcontainer blijven deponeren.

Nascheiding is, evenals bronscheiding, goed voor het milieu: het plastic afval komt niet bij het restafval terecht en dient als grondstof voor nieuwe producten zoals nieuwe verpakkingen, dashbords, fleecetruien, autobumpers en mobieltjes. Zo krijgen afgedankte kunststoffen een duurzame bestemming! Bovendien wordt per gerecyclede kilogram kunststof 2,6 kilogram C02 bespaard. Uiteraard blijft het belangrijk dat u het afval dat u nu al apart houdt, wél blijft scheiden: papier, gft, glas, kca, textiel, elektrische en elektronische apparatuur en grof vuil

Gemeente Loppersum

Geef een reactie