21 juli 2024

Politie hoort getuigen Õt Zandt

0

De politie gaat de komende dagen met diverse getuigen in gesprek over de brandstichtingen en de pogingen daartoe in ’t Zandt.

De getuigen worden opgeroepen als gevolg van de extra inzet van de politie de afgelopen twee weken. Door enerzijds het permanente politietoezicht in het dorp en anderzijds het uitbreiden van het rechercheteam kreeg de politie veel informatie binnen. Ook de door de gemeente en politie georganiseerde bewonersbijeenkomst, bedoeld om de bewoners te informeren over het politieonderzoek, leverde tips op.

Met een deel van de getuigen is al eerder contact geweest. Daarbij gaat het in een aantal gevallen om personen van wie in eerste instantie een korte verklaring is opgenomen. De andere betrokkenen worden voor het eerst opgeroepen. Zij kunnen mogelijk nadere informatie verschaffen en zo helpen de verdachte(n) op te sporen en aan te houden.

 

In verband met het onderzoek gaat de politie met ingang van het komend weekend extra investeren in het contact met jongeren. Hoewel de politie regelmatig door bewoners van het dorp wordt benaderd, is het aandeel jongeren wat het contact zoekt niet optimaal. Agenten gaan daarom actief de jongeren tussen 12 en 18 jaar benaderen en flyers uitreiken. Ook worden in het dorp en omgeving posters opgehangen op plekken waar regelmatig jongeren komen. Zij kunnen hun informatie ook kwijt via de eerder gepubliceerde nummers: 0900-8844 (Regiopolitie Groningen), 050-5874546 (Criminele Inlichtingen Eenheid) of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). 

 

De politie heeft in het onderzoek hulp van deskundigen van het Korps Landelijke Politie Diensten en van het Nederlands Forensisch Instituut gekregen. Het 24-uurs toezicht in het dorp blijft vooralsnog gehandhaafd.

Persberichten politie.nl

Geef een reactie