26 maart 2023

Politie pakt overlast rond scholen in Winsum succesvol aan

Winsum 01-07-2004 – De politie van de basiseenheid Zuidhorn is succesvol met een project om de overlast terug te dringen rond een zestal scholen in Winsum. Het project startte in april van dit jaar waarbij de politie extra toezicht hield bij de betrokken scholen.

De aanpak was gericht op het weren van jeugd ouder dan 12 jaar. Alle scholen werden buiten de schooltijden door de gemeente als verboden gebied ingericht, hetgeen middels bebording werd kenbaar gemaakt.

Gezien de vele overlast meldingen koos de politie voor een projectperiode, waarin er toezicht werd gehouden door de politie en dorpswachten. Er werden diverse jeugdigen geverbaliseerd. De ouders ontvingen vervolgens een brief waarin het project nader werd uitgelegd. Inmiddels zijn de overlastmeldingen rond bedoelde scholen vrijwel tot nul gereduceerd. De eerste ervaringen met deze aanpak zijn goed. De projectaanpak zal in overleg met de gemeenten en de schoolleiding, indien nodig ook worden gebruikt bij andere scholen in de gemeente Winsum, De Marne en Zuidhorn.

De scholen die bij het project betrokken waren zijn het Wessel Gansfoort college aan de Meeden, De Pyramide en AOC Terra aan de Hamrik, De Toggeldobbe aan de Zadelmakerij, De Negen Wieken aan het Hooge Heem en De Wierde aan de Aemckenheerd. De scholen liggen tamelijk ge•soleerd in het dorp, waardoor de sociale controle vrij klein is en vandalen vrij ongestoord hun daden konden uitvoeren. De overlast bij de scholen bestond uit het vernielen van ruiten, regenpijpen, verlichting, speeltoestellen, brandstichtingen, achterlaten van rommel zoals kapot gooien van bierflesjes en het beklimmen van de daken waardoor lekkage ontstaat.

www.politie.nl

Geef een antwoord