6 juni 2023

Politiek Delfzijl: Meer controle op coffeeshop

De politie van Delfzijl moet meer controles uitvoeren op de coffeeshop New Generation. Dat vinden de partijen PvdA, ChristenUnie en Gemeentebelangen. De PvdA vindt ook dat er te gemakkelijk een gedoogbeschikking is afgegeven aan New Generation.

Burgemeester Maritje Appel heeft toegezegd met de chef van de basiseenheid, Janis Winter, te gaan praten over controles. “We hebben echter tot nu toe geen reden gehad om hier over te praten. Er zijn geen klachten bij politie en gemeente binnengekomen over New Generation.” Volgens G. J. Steenbergen van ChristenUnie zijn er wel degelijk klachten over de shop aan de Nieuweweg, maar zijn de burgers niet zo snel geneigd om naar de politie te stappen.


Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gedoogbeschikking voor New Generation voor vijf jaar te verlengen. Dit is gebeurd op basis van een rapport waarin het (soft)drugsbeleid ge‘valueerd wordt. Het PvdA-raadslid J. van Dijken zegt ’teleurgesteld’ te zijn over het rapport. Onder meer omdat er praktisch niet wordt gecontroleerd, waardoor over de zaak volgens Van Dijken niet veel valt te evalueren.


Delfzijl kende tot halverwege 2000 twee coffeeshops. Naast New Generation was er Paradox aan de Oude Schans, een softdrugswinkel waar ook voorlichting over softdrugs werd gegeven. De gemeente wilde New Generation sluiten en slechts ŽŽn verkooppunt toestaan. Dit leidde tot vele rechtszaken. Toen in maart 2002 de Raad van State Delfzijl toch in het gelijk stelde, was Paradox al ten onder gegaan.

www.dvhn.nl

Geef een reactie