22 juli 2024

Politiek programma Radio MG op locatie

0

Stedum/Ten Boer – Het politieke programma van Radio MG over de ge?meenten Bedum, Ten Boer en Loppersum (ÔBetersumÕ) wordt in het ver?volg opgenomen op locaties in de drie gemeenten. De eerste opname is op zaterdag 8 maart van 12.00 tot 14.00 uur in Ôt Oude Raedthuys in Stedum.Deze wordt op Maandagavond 17 maart van 20.00 tot 21.00 uur en wordt herhaald op: Woensdagavond 19 maart van 19.00 tot 20.00 uur op radio MG. De volgende opname wordt op woensdag 26 maart van 20.00 tot 21.00 uur in Buurhoes in Ten Boer gemaakt. Belang?stellenden zijn bij beide opnames van harte welkom. Sterker nog: wie komt, kan meepraten!

Het was al geruime tijd een wens van de makers van het politieke programma om publiek bij de uitzending te betrekken. In de kleine studio in verzorgings?centrum Alegunda Ilberi in Bedum was daar hoegenaamd geen ruimte voor. Ook was er behoefte aan verbreding van de redactie. Gekozen is voor een opzet, waarin drie onafhankelijk opererende redacties elk een gemeente voor hun reke?ning nemen. Eens in de twee weken wordt er een nieuwe uitzending opgenomen, zodat elke gemeente eenmaal in de zes weken aan de beurt is.

Het presentatieteam voor Loppersum bestaat uit Lies Oldenhof en Harm Jans?sens. Zij praten op 8 maart met een aantal jongeren die sinds kort lid zijn van de PvdA. Een gedeputeerde krijgt hun vragen voorgeschoteld.

In Ten Boer stellen Arie Noordhof en Lammert Zuiderveld de uitzending samen. Op 26 maart treden zij in gesprek met Ten Boerster buurtagenten Harrie Meijer en Simon Dijksterhuis en jeugdagent Anno Puister. Er wordt geprobeerd de uit?zending op te luisteren met livemuziek.

Het politieke programma wordt uitgezonden op maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur en herhaald op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

© Archief www.stedum.com

www.radioMG.nl

Geef een reactie