20 mei 2024

Populieren Stedumerbos tegen de vlakte

0

Staatsbosbeheer start vanaf augustus met het machinaal dunnen van bospercelen op het Hoogeland. Het betreft het bosperceel langs de Bedumerweg van het Stedumerbos, de windsingels rondom Borgweer en een populierenvak in het bosperceel van Wehe den Hoorn. Dunnen is nodig om de bossen gezond te houden. Door her en der bomen uit het bos te halen krijgen andere bomen meer ruimte om te groeien. Op de open plekken valt meer licht in het bos. Daar profiteren planten en struiken van en dat is weer goed voor allerlei soorten dieren.

Dunnen van bos is vakwerk
In de periode augustus-september zal een harvester, een geavanceerde machine om bomen te vellen, aan het werk zijn in de bosjes. De werkzaamheden starten als de grond droog genoeg is. Deze grote machine velt bomen en zaagt deze in de juiste lengtes voor verdere verwerking.
De zeer wendbare machine doet het werk snel en efficiënt, waarbij andere bomen zo min mogelijk beschadigd raken. De boomstammen worden tijdelijk aan de rand van het bos langs de paden en wegen opgeslagen waarna ze door de aannemer worden opgehaald. De opbrengst van het hout gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer.
De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken zoals geluidsoverlast of het tijdelijk afgesloten zijn van wegen en/of paden. Dit is van korte duur.
Zorgvuldig omgaan met de natuur
Het spreekt vanzelf dat bij de werkzaamheden rekening wordt gehouden met planten en dieren. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Voordat er gekapt gaat worden, onderzoekt de boswachter deze bossen eerst grondig op nesten en holen van bijzondere en kwetsbare vogels en zoogdieren en op het voorkomen van bijzondere en kwetsbare planten. Waar nodig nemen we speciale beschermingsmaatregelen. Nestbomen, bomen met holen en spleten, vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren en groeiplaatsen van bijzondere planten worden ontzien.
Dood hout leeft!
Het resthout zoals boomkronen, losse takken en onbruikbare stamdelen blijven in het bos achter. Het dode hout levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een natuurlijk bos.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie