25 juli 2024

Praat mee in het Lagerhuisdebat

0

Wie zorgt voor wie in de toekomst?  Zorgen we voor onszelf? Zorgen we voor elkaar? Of moet de overheid voor ons allemaal zorgen? Graag nodigt de gemeente Loppersum u uit om hierover mee te discussiëren in het Lagerhuisdebat op woensdag 6 april 2011. De gemeente organiseert dit Lagerhuisdebat omdat het Wmo-beleid wordt geactualiseerd. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Wmo. Tegelijkertijd krijgt de gemeente vanaf 2011 minder geld van het Rijk om zorg- en welzijnsvoorzieningen te betalen.

Keuzes
De gemeente moet nu keuzes gaan maken voor de toekomst. Door inkrimping van het budget en veranderingen in de samenleving kan niet alles bij het oude blijven. De gemeente kan niet langer alle voorzieningen die er nu zijn om haar burgers te ondersteunen in stand houden. Dit betekent dat de gemeente in de toekomst meer van haar inwoners gaat vragen. Wij vinden het heel belangrijk om u in die keuzes te betrekken. Wat kan de gemeente van haar inwoners vragen en andersom? Welke voorzieningen kunnen weg, en wat moet er per se blijven? Wat kunt u zelf gaan betalen? Of zijn er activiteiten die u zelf kunt organiseren? Hierover en meer willen we met u praten in het Lagerhuisdebat.

Plaats en tijd
De bijeenkomst vindt plaats in de Molenberg in Delfzijl. De deuren gaan op woensdag 6 april om 19.00 uur open. Om 19.30 uur starten we met het programma. Na de opening en een inleiding over de veranderingen in de Wmo, willen we met u over vier prikkelende stellingen discussiëren in de vorm van een Lagerhuisdebat. De avond wordt om 22.00 uur afgesloten met een hapje en drankje.

Busvervoer
Personenvervoer Van Dijk uit Delfzijl laat drie busjes rijden. Een busje vertrekt vanaf station Loppersum en rijdt via busstation Appingedam naar de Molenberg. De tweede lijn rijdt door Spijk, Bierum en Godlinze en de derde lijn gaat door Termunten, Woldendorp en Wagenborgen. Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken, kunt u dat doorgeven tot 4 april. De rittijden staan onder dit bericht.

Opgeven
Om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten horen we graag van u of u erbij bent en of u van het taxibusje gebruik wilt maken. U kunt zich aanmelden bij de gemeente Delfzijl, mevrouw M. Veldt, e-mail m.veldt@delfzijl.nl. Opgave is niet verplicht maar wel wenselijk.

Rittijden
Bus 1

18.50 Loppersum NS station

19.05 Appingedam busstation

19.15 Aankomst Molenberg

Bus 2

18.45 Spijk bushalte Nesweg
18.55 Bierum bushalte Luingaweg
19.05 Godlinze bushalte Provincialeweg
19.15 Aankomst Molenberg

Bus 3

18.40 Wagenborgen bushalte Groot Bronswijk
18.50 Woldendorp bushalte Zwaagweg
19.00 Termunterzijl bushalte Sluis
19.15 Aankomst Molenberg

Gemeente Loppersum

Geef een reactie