18 juni 2024

Presentatie Bosplan Stedum

0

Door Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer en een aantal enthousiaste inwoners uit het dorp Stedum is een bosplan gemaakt voor het Stedumerbos. Op 6 september 2012 om 20.00 uur wordt dit plan in het ijsbaangebouw aan de D.Triezenbergstraat aan dorpsbewoners en belangstellenden gepresenteerd. Doel van dit plan is om het bos aantrekkelijker te maken voor mens, plant en dier.

In het opgestelde beheer- en inrichtingsplan wordt naast natuurwaarden ook rekening gehouden met recreatieve voorzieningen in het bos. Zo zullen in het bos een aantal banken worden geplaatst en wandelpaden worden verbeterd. Het is de bedoeling dat een belangrijk deel van de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden met hulp van dorpsbewoners en scholieren. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het project ‘B(l)oeiende bosranden’ van Landschapsbeheer Groningen. Doel van dit project is het verbeteren van natuur- en landschapswaarden van ruilverkavelingsbossen in de provincie Groningen.
Door middel van het creëren van open plekken, het omvormen van strakke in ‘golvende’ bosranden en door het aanleggen van takkenrillen zijn de afgelopen jaren al meerdere bossen in de provincie Groningen natuurvriendelijker ingericht en daardoor ook aantrekkelijker geworden voor bezoekers. “B(l)oeiende bosranden” is in Stedum mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de provincie Groningen, ANWB Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, Nationale Postcode Loterij en Staatsbosbeheer (eigenaar bos). Iedereen is van harte welkom op de informatieavond. De organisatie hoopt dat veel bezoekers enthousiast worden en straks mee gaan helpen met de activiteiten in hun bos.

Landschapsbeheer Groningen

Geef een reactie