25 april 2024

PROGRAMMA SPEELWEEK STEDUM 4 augustus tm 7 augustus 2003

0

Dit is het programma van de Speelweek Stedum. We verwachten plm. 100 kinderen, van elke leeftijdsgroep. Er zijn gelukkig ook al de nodige mensen die helpen de speelweek goed te laten verlopen. Dit mag echter altijd meer worden, zoÕn week vergeet je niet!
De stapel pallets bij Jack Sevenhuisen en Eddo Jensema is aardig gegroied, en zaterdag brengen Wim van Zanten en Jan Boiten elk met hun vrachtwagen nog een auto vol.

Bedankt alvast voor alle hulp waardoor de speelweek dit jaar weer mogelijk is. Iedereen een hele fijne week gewenst !!!

Inlichtingen :
Voor inlichtingen kun je bellen met Anneke Wiersema (tel 551802) of Lies Oldenhof (551962).
Als er groepen worden vermeld (1,2,3 enz.) worden de groepen van dit schooljaar bedoeld.

Kleine kinderen
De kleuters worden in een vaste groep geplaatst, met begeleiding van een van de ouders van de kleuters. Dit kan per dag wel wisselen. Het is een vol programma, let u zelf ook op of uw kind het volhoudt! De ervaring leert dat er met de jongsten meestal weinig problemen zijn, maar extra aandacht is wel geboden.

Slecht weer: het wordt GOED WEER
Als het weer erg tegenzit kunnen onderdelen uitvallen, of naar een ander tijdstip of lokatie worden verplaatst. We volgen zoveel mogelijk het programma, maar kunnen genoodzaakt zijn onderdelen af te gelasten!
Bij mooi weer: koelboxen en parasols meenemen. We maken een badje voor de kleinsten.

Telefoon
De speelweekbegeleiders kunnen voor noodgevallen worden bereikt via tel. 06-20426914 van Lies Oldenhof. We vragen u met nadruk alleen voor dringende gevallen te bellen. Komt u zelf naar het terrein of spreekt u op 551962 een boodschap in.

Nog betalen? De kosten :
Eerste kind : 12,50 euro voor de hele week, tweede kind 10 euro, derde en volgende kind : 7,50 euro. Het geld moet per 1 juli overgemaakt moeten zijn op bankrekening 3063 11 275 t.n.v. Rabobank Bedum/Ten Boer Speelweek Stedum onder vermelding van het aantal kinderen. Betaal op tijd, voor ons ook een zorg minder!

Wat moet je meenemen (geldt voor kinderen en vrijwilligers ) :
– Beker voor ranja en koffie, evt. een lepeltje, hamer, stiften, verfkwast (grof en wat fijner), alles met naam, lunchpakket, fruit, drinken voor tussen de middag, stoeltje of kussen voor in de hut.
– handig is ook een zaag, nijptang, nietapparaat, wasco.
– keukenrol
– doorzichtige plastic fles en 2 gestreepte plastic zakken

Doe oude kleren aan (zeker met verven), denk ook aan regenkleding, schone kleding bij de spelactiviteiten, laarzen (met naam) en warme kleding op avondevenementen.

Voorzichtig met zaag, hamer en spijkers! Loop niet op stapels hout en pallets, kijk goed of er spijkers in zitten! Ieder jaar zijn er weer kinderen die naar de dokter moeten, ouders, wijs uw kind hier van te voren ook goed op! Het helpt dat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn.

Helaas wordt er door de schoolverlaters niet op het speelweekterrein overnacht. De vorige keer bleek dat een te grote aanslag op de leiding. Het programma van de donderdag kan door vermoeide kinderen en leiding niet meer goed uitgevoerd worden. Jammer voor de speelweekverlaters, maar ook zonder overnachting wordt het een hele leuke week!

HET OVERIGE PROGRAMMA STAAT PER DAG BESCHREVEN IN ONZE AGENDA

© Archief www.stedum.com

Speelweek bestuur

Geef een reactie