28 november 2023

PROGRAMMA SPEELWEEK STEDUM

0

De Indianenspeelweek komt steeds meer in zicht. De aanmelding van kinderen en vrijwilligers loopt gestaag door en ook de tips en ideeën over activiteiten en materialen komen bij ons binnen. Geweldig dat zoveel mensen meedenken en willen meewerken aan de bouw van het indianendorp.

Opgave en betaling:

Nog niet alle kinderen hebben zich waarschijnlijk opgegeven en daarvoor krijg je natuurlijk nog de gelegenheid. Dit kan nog tot vrijdag 29 juni. Wij willen heel graag nog vóór de zomervakantie weten hoeveel kinderen uiteindelijk mee gaan doen, omdat de vrijwilligers ook met vakantie gaan en er ruimschoots de tijd moet zijn om het programma in elkaar te zetten.

Hoe moet je je opgeven? Download het juiste formulier in (kind-deelnemer of vrijwilliger-deelnemer), en doe ze vóór 29 juni in de bus bij:

Ineke van Zanten, Stationsweg 24, tel 551662.

Nog betalen? De kosten :

Eerste kind : 12,50 euro voor de hele week, tweede kind 10 euro, derde en volgende kind : 7,50 euro. Het geld moet per 1 juli overgemaakt moeten zijn op bankrekening  3063 11 275 t.n.v. Rabobank Bedum/Ten Boer Speelweek Stedum onder vermelding van het aantal kinderen. Betaal op tijd, voor ons ook een zorg minder!

Naast de inleggelden van de kinderen kunnen we meedelen dat verschillende sponsors zijn aangeschreven. Van een aantal is bekend dat we een subsidie ontvangen, namelijk van de Rabobank, de Culturele raad en Dorpsbelangen (Jeugd en Jongerenwerk). Hartelijk dank daarvoor!

 

Inlichtingen:

De indeling van de groepen wordt door Johan Brokken en Ineke van Zanten gedaan. Dit geldt ook voor het weekschema met taken voor de vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden per mail op de hoogte gesteld van de indeling en hun taken. Er is rekening gehouden met opgegeven beschikbaarheid en zoveel mogelijk met voorkeur in taken. Als je niets hebt ingevuld beslissen wij, dit vanwege het principe dat iedereen meehelpt. Het rekensommetje is heel eenvoudig: als van ieder kind een ouder een dag meehelpt komen we met elkaar goed uit. Een ouder kan 4 kinderen begeleiden (meestal wat meer), zodat we mensen voor overige taken overhouden. De groepsindeling wordt per dag bekendgemaakt. De kinderen worden in een groep met bekende kinderen geplaatst. Als er groepen (1,2,3 enz.) worden genoemd worden de groepen van dit schooljaar bedoeld.

De kleuters worden in een vaste groep geplaatst, met begeleiding van een van de ouders van de kleuters. Dit kan per dag wel wisselen. Het is een vol programma, let u zelf ook op of uw kind het volhoudt! De ervaring leert dat er met de jongsten meestal weinig problemen zijn, maar extra aandacht is wel geboden.

Mochten over deze informatie vragen ontstaan, mail of bel ons (’s avonds):

Johan Brokken (jg.brokken@planet.nl), tel. 551452

Ineke van Zanten (wvztransport@planet.nl), tel. 551662.

 

Slecht weer

Als het weer erg tegenzit kunnen onderdelen uitvallen, of naar een ander tijdstip of locatie worden verplaatst. We volgen zoveel mogelijk het programma, maar kunnen genoodzaakt zijn onderdelen af te gelasten! Houd stedum.com in de gaten!

 

Telefoon

De speelweekbegeleiders kunnen voor noodgevallen tijdens de speelweek worden bereikt via tel. 06-12200327. We vragen u met nadruk alleen voor dringende gevallen te bellen. Komt u liever zelf naar het ijsbaanterrein.

 

Wat moet je meenemen (geldt voor kinderen en vrijwilligers ) :

          Beker voor ranja en koffie, evt. een lepeltje, hamer, stiften, verfkwast (grof en wat fijner), alles met naam, lunchpakket, fruit, drinken voor tussen de middag, stoeltje of kussen voor in de hut.

          handig is ook een zaag, nijptang, nietapparaat, wasco.

          keukenrol

          oud T-shirt voor de indianen en een oud overhemd voor de cowboys (denk na over wie je bent: een indiaan of een cowboy).

We hebben daarnaast nog nodig: spijkers, touw, wol, ongeverfd hout, kartonnen verpakkingsmateriaal, kurken, kralen, raffia, textielstiften, cirkels van ijzerdraad (dromenvanger) garen, vaten (voor het bouwen van een vlot) en heel veel veren.

 

Spelregels

Doe oude kleren aan (zeker met verven), denk ook aan regenkleding, schone kleding bij de spelactiviteiten, laarzen (met naam) en warme kleding op avondevenementen.

Voorzichtig met zaag, hamer en spijkers! Loop niet op stapels hout en pallets, kijk goed of er spijkers in zitten! Ieder jaar zijn er weer kinderen die naar de dokter moeten, ouders, wijs uw kind hier van tevoren ook goed op! Het helpt dat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn.

 

EHBO:

We doen een dringende oproep aan EHBO-ers om zich op te geven. Graag zien we dat er dagelijks twee EHBO-ers aanwezig zijn. Meld je aan bij Johan Brokken (551452) of Ineke van Zanten (551662).

 

Vrijdag 10 augustus

19.30   Zijn de sjouwers aanwezig bij de peuterspeelzaal om alle spullen van de zolder naar de tenniskantine te brengen. Er wordt een beroep gedaan op met name de jeugd van 13 jaar en ouder en op iedereen die kan sjouwen. We vormen een ketting naar de zolder, dan is het een kwestie van doorgeven.

20.00   Inrichten tenniskantine

 

Zaterdag 11 augustus

09.00  Huttenplaatsen uitzetten

           Legertent plaatsen

           Kantine netjes maken

           Hout van diverse verzamelplaatsen naar het ijsbaanterrein brengen, ordenen en spijkervrij maken
           Vlaggetjes ophangen
           Muziek klaarzetten. 

SPEELWEEK

 

Maandag 13 augustus

09.00    Iedereen wordt bij de ijsbaan verwacht, opening, waarna de indianendorpvlag wordt gehesen, vervolgens een rondgang door het dorp

10.00    Bekendmaken van de groepsindeling en groepsfoto.

10.15    Iedere groep krijgt een plek aangewezen, bespreekt met elkaar wat ze gaan maken. Het hout wordt ondertussen onder de groepen verdeeld en de kinderen mogen het gaan halen.

            Start van het bouwen van de hutten voor kinderen met hun begeleiders. Kleuters mogen ook timmeren, en hout sjouwen onder toezicht. De kleuters gaan waarschijnlijk een tipi (indianentent) bouwen, waarvoor de palen aanwezig zijn.

            Verzin een onderdeel voor het dagjournaal.

10.45    Pauze met drinken bij de bouwplaats van de hut

11.00    Verder bouwen aan de hut. Eventueel mogen kinderen van groep 1 en 2 beginnen met verven. We gebruiken verf op waterbasis, aangelengd met behanglijm.

12.00    Eten we gezamenlijk ons meegebrachte lunchpakket (zelf drinken meenemen) op.

13.00    Verder bouwen en verven aan de hutten. Verf wordt nu aan iedereen uitgedeeld in gespaarde boterbakjes.

14.00    Pauze met drinken, waarschijnlijk kan dat al in de hut

14.15    Een yell verzinnen, een naam voor de hut bedenken en een vlag voor iedere hut schilderen. Verder bouwen en verven.

14.45    Opruimen

15.00    Dagjournaal

            Yell bekendmaken

            De vlag wordt gestreken

15.15    Sluiting, iedereen mag naar huisDinsdag 14 augustus

09.30        Opening met hijsen van de vlag/roepen yell

Per hut een totempaal maken.

Droomvanger maken

Voorbereiden dagjournaal.

10.45    Pauze

11.00    Schminken

            Indianentooi maken

            Van een T-shirt een indianenshirt maken (voor de cowboys een oud overhemd)

12.15    Eet je eigen meegebrachte lunch op.

13.00    Kunst m.m.v. Maria Hoeksema.

            Het is de bedoeling iets gemeenschappelijks te maken, maar ook een kunstwerk voor jezelf.

15.30        Einde kunstmiddag

            Dagjournaal, yell, de vlag wordt gestreken.        

            Indeling van de groepen voor de spooktocht bekendmaken met vertrektijd

 

21.00    Spooktocht in Ten Boer. Vertrek vanaf haventerrein(groepen van 4 met begeleider.

23.00    Soep met broodjes op het ijsbaanterrein in Stedum.

 

Geef een reactie