13 juli 2024

Provincie helpt Stad met nieuwe snelweg

0

Het provinciebestuur wil een einde maken aan de verkeersdruk op het traject Groningen-Delfzijl (N360). Automobilisten moeten de stad straks ook kunnen bereiken of verlaten via de deels te verdubbelen N46 naar de Eemshaven.

Om de Eemshavenweg (N46) en de N360 aan elkaar te knopen, zou ten noorden van Ten Boer een nieuwe weg kunnen worden aangelegd. Volgens de provincie moet er wat gebeuren. Op de huidige verbinding tussen Groningen en Delfzijl, heeft het verkeer grote moeite om in of uit de stad te komen. Daarbij zorgt ook het toegenomen aantal rotondes en stoplichten op de N360 voor oponthoud.

Met de aanpassingen, wordt een groot verkeersknelpunt opgelost in de stad Groningen. Gedeputeerde Henk Bleker: "We bevrijden de gemeente Groningen van de enorme verkeersstroom die zich dagelijks tijdens de spits een weg baant over het Damsterdiep langs Oosterhogebrug en Lewenborg. Het schiet daar gewoon niet op. Zeker op termijn is de situatie daar onhoudbaar. Nu al praat je over 20.000 auto’s per dag."

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 41 procent van het verkeer in de ochtendspits de hele N360 afrijdt. Bleker rekent erop dat zowel de gedeeltelijk verdubbelde Eemshavenweg als de aftakking naar Ten Boer, veel gebruikt gaan worden. "We verwachten dat mensen voor de alternatieve route kiezen. Het kan ze tijd schelen. Ik denk dat dit project kansrijk is."

De aftakking bij Ten Boer heeft tot gevolg dat het resterende deel van de N360 naar Groningen wordt aangepast. "Om te beginnen verlagen we daar de maximum snelheid naar zestig kilometer per uur. Daarnaast komt er een busbaan van en naar Stad", aldus Bleker. Hij denkt dat er voor 2011 een besluit kan worden genomen over een tracé. Daarna kunnen planologische- en milieuprocedures worden gevolgd."

Met name vanuit Delfzijlster ondernemingskringen is de roep om een snellere verbinding groot. Frans Musters, voorzitter van het Platform N360, is er allerminst zeker van dat bedrijven de deels verdubbelde Eemshavenweg nemen. Het platform blijft vasthouden aan een nieuwe weg tussen de havenstad en Groningen ten zuiden van het Eemskanaal.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie