23 februari 2024

Provincie pakt knelpunten aan tussen Groningen-Delfzijl

0
De provincie Groningen gaat een aantal knelpunten op de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl aanpakken. Op een aantal punten is het tijdens de spits erg druk. Ook zijn er verschillende onveilige kruisingen waar relatief veel ongelukken gebeuren. Verder loopt de weg op verschillende plaatsen door de bebouwde kom. Daar wordt nu vaak te hard gereden. Groningen.
Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N360 te verbeteren komen er rotondes en passen we op diverse plekken de inrichting van de weg aan. Voor de aanpak van de knelpunten heeft de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar.
Maatregelenpakket
De maatregelen die we nu verder uitwerken zijn:

  • Aanpassingen in de indeling van de kruispunten bij de oostelijke ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug
  • Keerlus voor de bus bij kruispunt Ruischerbrug
  • Aanpassing kruising Dorpsweg Garmerwolde
  • Rotonde bij Fledderbosweg Garmerwolde
  • Aanpassingen in  bebouwde kom Ten Boer
  • Aanpassen fietsoversteek bij het kruispunt Oude Rijksweg Ten Post
  • Rotonde bij Eestumerweg Ten Post (flitspaal niet meer nodig)
  • Kleine aanpassingen bij kruispunt Wirdumerweg Wirdum
  • Rotonde bij Eekwerderweg bij Wirdum
  • Aanpassingen in bebouwde kom Appingedam

Fietsroute Plus
Naast de voorgestelde maatregelen zijn we bezig met de fietsroute tussen Groningen en Ten Boer op te waarderen als Fietsroute Plus. Dit is een extra breed fietspad waar comfortabel gefietst kan worden.
Samenwerking
De maatregelen zijn met de omgeving besproken. Waar mogelijk werken we ze uit in samenhang met lokale projecten, zoals de herinrichting van de dorpsentree van Ten Boer, en de aanpak van het stationsgebied in Appingedam. Bij het opstellen van de plannen voor de N360 werkt de provincie Groningen samen met de gemeenten Groningen, Ten Boer, Loppersum en Appingedam, Bureau Meerstad en de Regiopolitie

, Provincie Groningen

Geef een reactie