19 juni 2024

Provincie tast in buidel voor ÔarmlastigÕ RTV Noord

0

Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft haar jaarlijkse bijdrage voor RTV Noord vastgesteld. De Groningse radio- en televisieomroep kan daardoor een bedrag van ruim zes miljoen euro tegemoet zien. Maar daarmee is RTV Noord nog lang niet uit de financi‘le zorgen.

De Groningse gedeputeerde voor cultuur H. Gerritsen (PvdA) maakte dinsdagmiddag bekend een bedrag van 2,9 miljoen euro beschikbaar te willen stellen voor Radio Noord, en 3,2 miljoen euro voor TV-Noord. Wel moet het Commissariaat van de Media nog akkoord gaan met deze subsidie-toekenning.

Een van de problemen waar RTV Noord mee worstelt is dat de provincie formeel geen hoger bedrag beschikbaar mag stellen dan het niveau van het jaar 2001. En dat terwijl de kosten wel zijn gestegen en RTV Noord dus meer geld nodig heeft.

Om RTV Noord financieel toch wat lucht te geven stelt Gerritsen voor een productiefonds voor RTV Noord in te stellen met daarin een bedrag van 65.500 euro. De provincie zegt daarbij toe de journalistieke onafhankelijkheid van RTV Noord te respecteren en dat er door de provincie geen invloed uitgeoefend wordt op de programmering.

© Archief www.stedum.com

www.gic.nl

Geef een reactie