28 mei 2024

PvdA en CDA: Meer bouwen in kleine kernen

0

den haag – Kleine kernen in Nederland moeten meer ruimte krijgen om voor de eigen bevolking huizen te bouwen. Dit zijn de onderhandelaars van CDA en PvdA maandag overeengekomen in de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet.

Door meer ruimte te bieden aan kleine gemeenten denken CDA en PvdA de ontvolking en vergrijzing van het platteland tegen te gaan. “Er moet dringend meer gebouwd worden”, zei PvdA-leider Bos maandag.

Aan tafel bij de informateurs Piet Hein Donner en Frans Leijnse werd een eerste ‘verkennend rondje’ gemaakt over het onderwerp ruimtelijke ordening en milieu. Afgesproken is dat lagere overheden (provincies en gemeenten) meer zeggenschap moeten krijgen over de inrichting van het land. De rijksoverheid zou zich moeten beperken tot de bescherming van natuurgebieden van nationaal belang. In de grote steden willen CDA en PvdA een gevarieerder woningaanbod zien om de vorming van achterstandswijken tegen te gaan.

Over veel onderwerpen bleken de onderhandelaars het nog oneens. Zo voelt het CDA niets voor beperking van de hypotheekrenteaftrek en voor het gebruik van het ‘kwartje van Kok’ voor aankoop van natuurgebieden. “Dat kwartje moet louter worden gestoken in mobiliteit: in filebestrijding en beter openbaar vervoer”, aldus CDA-onderhandelaar Maxime Verhagen, die Jan Peter Balkenende bijstond.

De PvdA hield gisteren ook vast aan bezuinigingen op Defensie, terwijl het CDA dit ministerie juist wil ontzien. Wel zijn beide partijen het eens geworden over ontwikkelingshulp. Er moet weer een minister van ontwikkelingssamenwerking komen en het huidige niveau van hulp moet ’ten minste worden gehandhaafd’, aldus Bos.

Bos bestreed dat de formatie tergend traag vordert. Deze week willen CDA en PvdA alle belangrijke dossiers ŽŽn keer doornemen. Volgende week zullen de informateurs al trachten knopen door te hakken. “Dat wordt de week van de waarheid,” aldus Bos. “Als het dan vastloopt moet je pessimistisch worden”.

© Archief www.stedum.com

ww.dvhn.nl

Geef een reactie