22 april 2024

Quick Scan: samen aan de slag met participatie

Hoe willen Groningers meepraten over en invloed uitoefenen op wat er in hun provincie gebeurt?
Inwoners, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, ambtenaren, organisaties en bedrijven maken samen de provincie Groningen. Welke ruimte willen en krijgen Groningers om mee te denken en mee te beslissen over wat er in de provincie gebeurt? Wat doet de provincie Groningen goed in samenspraak met inwoners en waar moet de provincie juist mee aan de slag? Hoe bouwen we samen aan de provinciale democratie?

De provincie is bezig met het ontwikkelen van participatiebeleid. Daarmee wil de provincie zorgen dat inwoners van Groningen op een goede manier betrokken zijn en invloed kunnen hebben op plannen. Dit proces start met het onderzoeken van wat inwoners, maar ook ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders van de provinciale democratie vinden en wat ze graag anders zouden zien.

Quick Scan
Om een beeld te maken van de stand van de provinciale democratie is de Quick Scan Provinciale Democratie ontwikkeld. De Quick Scan is een instrument van het programma Democratie in Actie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat door alle provincies gebruikt gaat worden. Aan inwoners, ambtenaren, provinciale staten en gedeputeerde staten wordt via een vragenlijst gevraagd naar hun beelden over participatie en de provinciale democratie.

Link naar de vragenlijst
Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. De Quick Scan invullen kan door het volgen van deze link. De vragenlijst is drie weken lang beschikbaar. Het invullen duurt ongeveer tien minuten.

Vervolg
Een begeleidingscommissie is verantwoordelijk voor het goede verloop van de Quick Scan en het vertalen van de uitkomsten naar een verbeteragenda. Ook zal er op basis van de uitkomsten een ‘Expeditie participatie’ worden georganiseerd, met verdiepende gesprekken over de toekomst van participatie en de provinciale democratie. In het najaar 2022 stellen Provinciale Staten het participatiebeleid vast.

Begeleidingscommissie
In de begeleidingscommissie zitten Commissaris van de Koning René Paas (namens Gedeputeerde Staten), twee leden van Provinciale Staten, twee ambtenaren, twee externe begeleiders en twee inwoners.