13 april 2024

Raad Eemsdelta zegt ‘nee!’ tegen verhoging gaswinning

De gemeenteraad van Eemsdelta heeft donderdag 13 januari in een extra vergadering via een motie ‘nee’ gezegd tegen het voornemen om dit jaar meer gas te winnen uit het Groninger veld. De meerderheid van de raad noemt het besluit onacceptabel en is bereid om hiervoor juridische stappen te ondernemen. Alleen de fractie GemeenteBelangen Eemsdelta stemde tegen de motie. Daarnaast wil de gehele raad dat het kabinet met extra budget komt voor de subsidieregeling woningverbetering en verduurzaming.

De rijksoverheid heeft uitgesproken het vertrouwen te willen herstellen en een betrouwbare partner te willen zijn voor de Groningers. Het wederom niet nakomen van afspraken en beloften heeft het tegenovergestelde effect aldus de gemeenteraad. De afspraken die gemaakt zijn over het dichtdraaien van de gaskraan direct gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie en de veiligheid van woningen en Groningers. Het kan volgens de raadsleden niet zo zijn dat er zo lichtzinnig wordt omgegaan met de veiligheid van Groningers.
De minister van EZK meldt in een brief aan de Kamer dat er in 2022 waarschijnlijk 7,6 miljard kubieke meter gas gewonnen moet worden. Dit is twee keer zoveel dan wat is afgesproken. Zowel de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek als leveringsafspraken met Duitsland worden aangewezen als oorzaak. De fracties stellen dat er tien jaar de tijd was om een gastekort te voorkomen. Experts wijzen al lange tijd op de noodzaak voor een lange-termijn visie en strategie die zorgt voor leveringszekerheid en veiligheid voor Groningers. Volgens de fracties is er kennelijk geen werk gemaakt van het afbouwen van buitenlandse contracten.

Extra budget subsidieregeling
Naar aanleiding van de subsidieaanvraag van 10.000 euro voor verduurzaming en verbetering van woningen in onze regio is grote onrust bij inwoners ontstaan. Bij het aanvragen van de subsidie zijn lange wachtrijen ontstaan zowel voor de gemeentehuizen als digitaal. Terwijl vooraf al duidelijk was dat het budget ontoereikend was. Het subsidieplafond was al bereikt voordat alle inwoners hun aanvraag hebben kunnen doen. De fracties stellen dat de overheid op deze manier kansenongelijkheid onder inwoners creëert.
De raad is van mening dat het college er bij de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw met klem op aan dringt het plafond open te breken. Zodat iedereen die recht heeft op deze subsidie hiervoor in aanmerking kan komen. Het voorstel is om dit in gezamenlijkheid met alle bestuurders in Groningen vorm te gaan geven.

De volledige vergadering is terug te kijken via eemsdelta.nl/raad (onder de vergadering van 13 januari).