27 mei 2024

Raad Loppersum akkoord met nieuwbouw gemeentehuis

0

Na jarenlange politieke discussie in Loppersum is de goedkeuring voor de bouw van een nieuw gemeentehuis met een centrale balie een feit. De locatie in Middelstum blijft open. Met de nieuwbouw is een bedrag gemoeid van bijna vijf miljoen euro. Ook de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Pomonaweg kreeg de goedkeuring van de raad.

“Een nieuw hoofdstuk in de jarenlange worsteling om de huisvesting van de gemeentediensten”, zo omschreef P. Schollema van de PvdA de plannen van het college voor de huisvesting, die raadsbreed werden gesteund. Alleen de ChristenUnie en het CDA verzetten zich tegen variatie ‘2A’. Beide partijen vinden het niet nodig om de locatie in Middelstum open te houden.


Saamhorigheid


“Alles onder ŽŽn dak. Dat is het beste”, zei Jan Bos van de ChristenUnie. Totale centralisering vindt hij beter voor de saamhorigheid van de ambtenaren en bovendien kostenbesparend. Het openhouden van de post en de geplande verbouwing ervan kost de gemeente namelijk bijna negen ton.


De gemeente gaat bouwen op de locatie aan de Molenweg, waar nu de SNS-bank is gevestigd. Met de overname van de bank, die naar de overkant verhuist, is een bedrag gemoeid van 765.000 euro. De nieuwbouw op de locatie kost iets meer dan vier miljoen euro. Met de nieuwbouw verdwijnen de gemeentelijke afdelingen aan de Stationslaan en de Raadhuisstraat.


Een nieuwe brandweerkazerne komt in een kleine loods aan de Pomonaweg. De oude locatie aan de Raadhuisstraat voldoet niet aan de Arbo-normen. Verbouw zou veel te duur zijn.Geen steun voor krakers


Circa vijftien krakers, van wie de meeste bewoners zijn van het terrein Rusthoven in Wirdum, bezochten maandagavond de raadsvergadering in Loppersum. Ze vroegen de raad nog eens nadrukkelijk toestemming om langer op het terrein te mogen blijven. De raad, op GroenLinks na, gaf hier geen gehoor aan en oordeelde dat de wet moet worden opgevolgd. V——r woensdagmiddag kwart voor ŽŽn, moeten de illegale bewoners van het terrein de locatie verlaten.


De krakers hebben al aangekondigd niet uit eigen beweging weg te gaan en eventueel na gedwongen ontruiming weer terug te keren op Rusthoven.


De krakers protesteerden af en toe luidruchtig tijdens de raadsvergadering tegen wethouder Jan de Heer en werden enkele malen door burgemeester Rodenboog tot stilte gemaand.

www.dvhn.nl

Geef een reactie