17 juni 2024

Raad Loppersum schrapt investering voor brandweer

0

Loppersum – Unaniem steunde de gemeenteraad van Loppersum maandagavond een motie van de coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie om volgend jaar af te zien van de aanschaf van twee personeelsbussen voor de vrijwillige brandweer

Om die bussen te stallen, moet de brandweerkazerne in Middelstum worden verbouwd. In de ontwerp-begroting trok het college hiervoor in totaal 220.000 euro uit.

Volgens B en W is de investering nodig na aanbevelingen van een landelijke adviescommissie die zich boog over het brandincident van anderhalf jaar geleden in De Punt. De gemeenteraad vond de investering echter onverdedigbaar. Dit vooral tegen de achtergrond dat er fors moet worden bezuinigd in de gemeente Loppersum.

Burgemeester Albert Rodenboog waarschuwde dat de personeelsbussen voor de brandweer binnenkort mogelijk wettelijk verplicht worden. Hij deed daarom de suggestie de post op de begroting te handhaven, zodat er geen problemen ontstaan als aan de uitgave straks niet valt te ontkomen. Raadsbreed werd evenwel gesteld dat de voorgestelde investering te hoog is en dat een goedkopere oplossing moet worden nagestreefd.

De gesprekken die B en W gaan voeren met instanties in de gemeente wier subsidie wordt gekort, moeten nog beginnen. Het wachten is op groen licht van de rijksinspecteur voor het saneringsplan.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie