25 april 2024

Raadsvergadering 25 april

0

De gemeenteraad van Loppersum vergadert op maandag 25 april 2005 om 19.30 uur in de recreatiezaal van Wiemersheerd, De Schepperij 2 te Loppersum. De agenda is als volgt:

1. Opening.
     * Aanbieding rapport onderzoek naar personeelslasten van de gemeente Loppersum.
2. Rondvraag
3. Definitieve vaststelling agenda.
4. Gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen.
5. De notulen van de vergadering van 28 februari 2005/Besluitenlijst.
6. Cumulatieve toezeggingenlijst.
7. Ingekomen stukken.
8. Instemmen met de bezuinigingsvoorstellen Loppersum in evenwicht
9. Strategische Visie.
10. Uitbreidingsplannen Stedum en Westeremden.
11. Begrotingswijzigingen.
12. Sluiting.


De raadsstukken zijn te vinden op Gemeenteraadsvergadering 25 april 2005. Voor inzage van de onderliggende stukken kunt u contact opnemen met de heer R. Hekma van de afdeling Algemene Zaken, tel. 0596-575123.

www.loppersum.nl

Geef een reactie