22 juni 2024

Rechter mee naar schoorsteen in Ezinge

0

Groningen/Ezinge – De twee partijen in het conflict rond de schoorsteen in Ezinge zaten dinsdagmiddag nog niet op hun stoel in de rechtbank van Groningen, of rechter W. Duitemeijer stelde voor naar Ezinge af te reizen.

“Ik wil de plek wel eens met eigen ogen zien”, zei hij na even naar buiten te hebben gekeken. De Stichting sleepte Jan Doornbosch voor de rechter om toegang tot zijn erf te verkrijgen en zodoende in staat te zijn de schoorsteen te repareren.


Na het korte pleidooi van Advocaat N. Hollander, die Jan Doornbosch verdedigde, stapte het gezelschap in de auto. De rechter samen met zijn griffier Kuno Binnendijk en Harry Ferwerda namens de Stichting Behoud Schoorsteen Ezinge, advocaat D. Boon, schoorsteenrestaurateur Harm Meijer en tenslotte Jan Doornbosch met zijn advocaat.


Onder een stralende zon legde Doornbosch uit dat hij geen stof en geluidsoverlast duldt op zijn erf. “Als ze hier bezig zijn, kan ik de telefoon niet horen, en ik wil mijn werknemers niet aan het gevaarlijke kwartsstof (bij langdurige blootstelling kankerverwekkende stof in cement en zandsteen) blootstellen. Ze mogen van mij de schoorsteen restaureren, maar moeten dat dan wel volgens Arbo-eisen doen.”


Steiger


Meijer legde uit dat hij op vele plaatsen in het land op dezelfde manier schoorstenen restaureert. Hij gebruikt een doek om het grootste gedeelte van het stof tegen te houden. Om het stofvrij te doen zou hij een hele grote steiger moeten bouwen en dat kost veel geld. Dat geld heeft de stichting niet en is volgens Meijer ook niet nodig.


Ferwerda benadrukte op te treden namens het dorp. In haar dagvaarding zegt de Stichting dat er haast is bij reparatie, omdat anders ‘de belangstelling van het dorp Ezinge voor de schoorsteen kan verflauwen en de bewoners er volgend jaar misschien anders over denken’. Dit werd door de tegenpartij aangegrepen als tegenargument. “Hoe groot is het draagvlak eigenlijk? Blijkbaar twijfelt de stichting er zelf al aan”, zei Hollander.


De rechter leek het geen goed idee een uitgebreidere rechtsgang (bodemprocedure) in te zetten, waar Doornbosch op doelde, en zal over anderhalve week uitspraak doen. Als de eis van de stichting wordt ingewilligd en Meijer op dezelfde manier als voorheen aan het werk gaat, gaat Doornbosch in hoger beroep.

www.dvhn.nl

Geef een reactie