22 juni 2024

Rechter moet monumentale boom redden

0

Appingedam – De Bomenstichting stapt naar de rechter om te voorkomen dat in Appingedam een oude walnotenboom wordt gekapt. De bezwaren tegen de kap van de boom zijn afgewezen De bijna honderd jaar oude boom staat aan de Molenstraat in De Tip. De gemeente Appingedam wil dit terrein, waar een oude gasfabriek staat, grondig aanpakken. Zo moeten hier op termijn onder meer 150 woningen worden neergezet Verder wordt een deel het Nieuwe Diep rechtgetrokken. De boom staat vlakbij het kanaal en daarom moet deze tegen de vlakte.

De Bomenstichting, omwonenden en het Platform De Tip zetten hier grote vraagtekens bij. Zij vinden dat de circa acht meter hoge boom monumentale waarde heeft en beeldbepalend voor de plek is. Zij dienden bezwaar in bij de commissie beroep en bezwaar.

Deze vindt dat de bezwaren eerder hadden moeten worden ingediend om aan de eisen te voldoen. Het bezwaar van het platform wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat er onduidelijkheid is over de status van het platform.

Maar het kan nog even duren voordat de zaag in de boom wordt gezet. Caderius van Veen van de Bomenstichting zegt dat de stichting nu naar de rechter stapt. Hij vindt dat er geen goede reden is waarom de boom moet worden gekapt.

Dagblad van het noorden

Geef een reactie