25 april 2024

Referendum voor Europese grondwet

0

In het gebouw  van de afdeling Algemene Zaken, Stationslaan 1 te  Loppersum en in het gebouw van de sector Ruimtelijke Zaken, Concordiaplein 4 te Middelstum ligt vanaf heden voor belangstellenden ter inzage  • de integrale tekst van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.

Eind april zal de referendumcommissie de samenvatting van het verdrag landelijk huis-aan-huis verspreiden.
Vanaf 18 april a.s. zal bij de receptie van de afdeling Algemene Zaken, Stationslaan 1 te Loppersum gratis verkrijgbaar zijn de vrijwel complete tekst van de Europese Grondwet op tabloidformaat, de zogenaamde  “grondwetkrant”.


Loppersum, 11 april 2005.


Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum,
A.Rodenboog, burgemeester
J.Knip, loco-secretaris

www.loppersum.nl

Geef een reactie