6 juni 2023

Regels reclameborden buitengebied ter inzage

De gemeente Loppersum heeft een nota voor het reclamebordenbeleid in de gemeente opgesteld. Deze nota ligt vanaf 21 augustus tot 1 oktober 2006 ter inzage. Gedurende deze periode is het mogelijk om hierop te reageren. De nota wordt op 4 september 2006 behandeld in de raadscommissie. Het is dan ook mogelijk om hierover in te spreken. Na de termijn van terinzagelegging zal de nota definitief worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.  

Reclameborden in buitengebied

In het verleden stonden er in de gemeente Loppersum reclameborden in het buitengebied. Het ging vooral om borden in weilanden langs de Eemshavenweg en de weg Groningen-Delfzijl. De gemeente heeft in de afgelopen periode contact gehad met de eigenaren. Dat heeft tot gevolg gehad dat de meeste borden nu zijn weggehaald.

 

Beleid nieuwe borden

De nota over reclameborden in het buitengebied is opgesteld voor de aanvraag van nieuwe borden. Uitgangspunt is dat geen nieuwe borden worden toegestaan langs de snelwegen. Horeca- en recreatiebedrijven mogen een standaard ANWB-bord langs deze wegen plaatsen, na toestemming van de provincie. De gemeente heeft overleg gehad met de bedrijven die nu nog een bord langs de weg Groningen Delfzijl hebben staan. De meeste laten een  ANWB-bord  plaatsen. Tijdelijke reclameborden worden alleen nog toegestaan voor evenementen en acties van plaatselijke organisaties. Deze borden mogen er maximaal drie weken staan. Het nieuwe beleid gaat in op 1 januari 2007.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie