16 juni 2024

Regio Noord_Groningen met unieke samenwerking ‘On line’

0

Momenteel wordt veel gesproken over intergemeentelijke samenwerking, dit als een goed alternatief voor herindelingen en of een te kleine capaciteit binnen de eigen organisaties. Noord Groningen is in dit geheel al een behoorlijke stap in de goede richting. Al sinds 2002 wordt er op brede schaal samengewerkt in regionaal verband tussen de provincie Groningen, de gemeenten Eemsmond, De Marne, Appingedam, Delfzijl, Bedum, Winsum, Ten Boer en Loppersum, de regioraad Noord Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest.

Door middel van een bestuursakkoord hebben deze organisaties zich op 24 juni 2004 al verbonden om niet alleen de leefbaarheid in hun gebied maar ook het landschap en de sociaaleconomische vitaliteit van deze regio steviger neer te zetten middels gezamenlijk opgezette projecten. U kunt hier alles over lezen op de nieuwe website van noordgroningen: www.noordgroningen.org . Op de website is het mogelijk om via de chatfone-button direct een online-contact te hebben met de medewerkers van de regio, zodat men een snel antwoord op de gestelde vraag krijgt. Voor de leden van de stuurgroepen en de stafmedewerkers binnen de regio is een compleet intranet opgezet, waar zij alle informatie over de samenwerking kunnen vinden.


Loket leve(n)de dorpen in de provincie Groningen


EŽn van de projecten van ondermeer ook de Regio Noord is het project Loket leve(n)de dorpen. Dit loket helpt de dorpen bij het realiseren van een initiatief tot een project. De initiatieven moeten vooral betrekking hebben op de leefbaarheid van het dorp. Op hun nieuwe website wordt u uitgebreid ge•nformeerd over de mogelijkheden. Ook hier kunt u via de chatfone-button op die website direct een online-contact hebben met de medewerkers van het loket, zodat men een snel antwoord op de gestelde vraag krijgt. Via de nieuwe website www.loketlevendedorpen.nl krijgt men al deze informatie.


Eemsdelta Ð de economische kernzone van Noord-Oost  Nederland


Binnen de regio Noord heeft op vooral het economisch vlak, een nog intensievere samenwerking plaatsgevonden tussen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Eemsmond, samen met de provincie Groningen, Groningen Seaports, de NV. NOM en de bedrijfsverenigingen SBE en BBE. Ook zij hebben zich middels een convenant verbonden om intensief samen te gaan werken, daar waar het gaat om een duidelijke stimulans voor het huidige bedrijfsleven, maar ook bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Onder de naam Eemsdelta profileert deze economische kernzone zich als een bijzonder goed vestigingsklimaat voor zowel de bestaande als de toekomstige ondernemer.
Veel informatie hierover vindt u op hun website www.eemsdelta.nl


Kortom Noord Groningen bruist van de activiteiten om niet alleen de leefbaarheid te stimuleren, het landschap te koesteren, maar ook om de werkgelegenheid in dit gebied een aantal stevige impulsen te geven. Dat kan alleen maar door intensief met elkaar te gaan samenwerken.

www.stedum.com

Geef een reactie