29 november 2023

Regionale samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin DAL-gemeenten

0

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan intensief samenwerken bij de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Net als iedere gemeente in Nederland dient ook in deze gemeenten in 2011 een CJG te zijn gerealiseerd.

In het CJG worden zowel preventieve taken over opvoedvraagstukken uitgevoerd (bijvoorbeeld het geven van informatie en advies) alsook de coördinatie van de daadwerkelijke hulpverlening..

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen ouders, jeugd en maatschappelijke instellingen nauw betrekken bij de ontwikkeling van het CJG. Doel hierbij is een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op het gebied van ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien.

Daarom hebben de drie gemeenten het onderzoeksbureau I&O Research de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren onder zowel ouders als jongeren (van 13 tot en met 23 jaar). In het onderzoek bij de jongeren zal ook worden gevraagd of zij het naar de zin hebben in de gemeenten, wat ze eventueel aan voorzieningen missen, of ze willen blijven, hoe de vrije tijdsbesteding is, of ze op school zitten of werken en of ze een gezonde levensstijl hebben.

Het onderzoek gaat in februari van start  door middel van een internetenquête onder ouders en jeugdigen.

Onder de jongeren die deelnemen aan de enquête worden zgn. 10- strippenkaarten verloot die gebruikt kunnen worden in het zwembad in Loppersum, Middelstum of in het gezamenlijke zwembad van Appingedam en Delfzijl.

Het behoeftenonderzoek is een onderdeel van de acties die de komende periode ingezet gaan worden om uiteindelijk te komen tot een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin in de afzonderlijke DAL-gemeenten en een regionale samenwerking in de Back Office van het Centrum voor Jeugd en Gezin Dal-gemeenten.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie