21 april 2024

Regiopolitie Groningen controleert sinds 1 oktober 2001 weer streng op het (brom)fietsen zonder licht.

0

Campagne tot 15 maart
Regiopolitie Groningen controleert sinds 1 oktober 2001 weer streng op het (brom)fietsen zonder licht. De controles worden overal in de provincie gehouden en hebben tot doel dat aan het eind van de controleperiode op 15 maart 2002 85% van de fietsers en bromfietsers de vereiste verlichting voert.


Een vergelijkbare controle periode van de afgelopen herfst en winterperiode leverde ruim vierduizend bekeuringen op. Aan het eind van die periode lag het percentage fietsers dat met een deugdelijke en werkende verlichting reed op 72 %. Om te kijken of het streefpercentage van 85 % in de komende periode gehaald gaat worden zijn er tussenmetingen om te kijken of de koers goed is. Tot nu toe zijn er ruim 300 processen-verbaal uitgeschreven.Regiopolitie Groningen voert de acties tegen het rijden zonder licht van (brom)fietsers uit naast de controles in het kader van de bestaande landelijke beleidsspeerpunten op verkeersgebied. Gecontroleerd wordt op rijden onder invloed, rijden door rood licht, snelheidsovertredingen en de draagplicht voor helm en veiligheidsgordel.De boetebedragen voor:

– het niet voeren van voor- of achterverlichting fiets 30 gulden
– het niet voeren van voor- en achterverlichting fiets 50 gulden
– geen verlichting bromfiets 50 gulden

– geen rode achterreflector fiets 40 gulden

– geen wielreflectie fiets 40 gulden
– geen trapreflectie fiets 40 gulden

© Archief www.stedum.com

www.politie.nl

Geef een reactie