22 april 2024

Regiopolitie Groningen start project Subjectieve Verkeersonveiligheid

0

Regiopolitie Groningen start een project in de aanpak van verkeersonveiligheidsgevoelens van burgers. Ondanks het feit dat de ongevalscijfers in onze provincie een dalende trend vertonen, ontvangen wegbeheerders, verkeersveiligheidsorganisaties en politie nog regelmatig klachten over onveilige verkeerssituaties.
Vaak vinden weggebruikers en omwonenden een bepaalde plek gevaarlijk, terwijl er amper ongevallen gebeuren. De ervaren onveiligheid is dus subjectief. De politie zet extra capaciteit in om deze ‘subjectieve verkeersonveiligheid’ te onderzoeken.

Klachten

De buurt- en jeugdagenten blijven aanspreekpunt voor burgers. Zij kennen als geen ander de buurt en mogelijke klachtgebieden. De aanpak van de onveiligheidsgevoelens gebeurt vervolgens projectmatig op basis van klachten van burgers. Omwonenden, weggebruikers en bezoekers ontvangen een enquête, waaruit moet blijken hoe groot het gevoel van onveiligheid is. Deze klachten zijn enigszins geobjectiveerd aan de hand van metingen naar de verkeersintensiteit en het aantal snelheidsovertredingen. Deze objectivering is nodig voor een planmatige inzet van de handhaving. Vervolgens maken politie en gemeente een gezamenlijk plan van aanpak met een lijst van klachten die met nader onderzoek geobjectiveerd worden. Op basis van onderzoek wordt bepaald in hoeverre infrastructurele maatregelen gewenst zijn, of dat handhaving gewenst is. Als handhaving gewenst is, zullen in een vastgestelde periode extra politiecontroles plaatsvinden. De resultaten en op welke wijze en met welke effecten aan de klachten gewerkt is, wordt ook bekend gemaakt aan klagers. Zo kan er werkelijk aan de vermindering van de onveiligheidsgevoelens worden gewerkt.

Nauwe samenwerking met gemeenten

De politie werkt bij deze aanpak nauw samen met gemeenten, omdat het gaat om een zeer lokale problematiek. Gemeenten hebben daarbij als verantwoordelijke voor de integrale veiligheid en vaak ook als wegbeheerder een belangrijke rol. Het is namelijk de taak van de wegbeheerder om te zorgen voor een duidelijke inrichting van het wegennet. Dat betekent niet alleen maximumsnelheidsborden plaatsen, maar ook de weg bijpassend inrichten. Een duidelijke inrichting zorgt ervoor dat de verkeersovertredingen afnemen. Uitgangspunt van het Openbaar Ministerie is dat de politie alleen kan handhaven in gebieden die herkenbaar zijn ingericht.

Persberichten politie.nl

Geef een reactie