9 juni 2023

Remkes dreigt Delfzijl met zware maatregelen

Minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er koppen gaan rollen, wanneer maatregelen om de bestuurlijke crisis in Delfzijl te bezweren niet werken.

Dat liet hij maandagochtend doorschemeren tijdens een extra raadsvergadering in de havenstad. Remkes en Commissaris van de Koningin Hans Alders willen dat de gemeenteraad een Plan van Aanpak maakt om het vertrouwen met van de burgers in de lokale politiek te herstellen.

Dat plan moet v——r 1 september klaar zijn. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij”, zei Remkes. De minister zal streng toezien of dit Plan van Aanpak goed wordt uitgevoerd. Zoniet, dan zal hij harde maatregelen nemen. “Wanneer je spreekt over ‘onder curatele stellen’, dan zit je niet ver bezijden de waarheid”, aldus de VVD-minister.

Remkes en Alders zullen streng toezien op de totstandkoming van het plan. Alle fracties in de gemeenteraad kunnen zich vinden in het voorstel van Remkes.

Mocht de zaak hierna opnieuw ontsporen, dan wil Remkes een soort bestuurlijke Ôartikel 12-statusÕ instellen voor Delfzijl. Dat houdt in dat iemand met bijzondere volmachten besluiten van de raad kan terugdraaien. Voor het instellen van deze status moet Remkes wel eerst de wet veranderen.

Een van de meest voor de hand liggende personen die deze bijzondere volmachten zou kunnen krijgen, is Commissaris van de Koningin Hans Alders. Hij wil nog niet op de zaken vooruitlopen. ÒAls het weer niet lukt hebben we geen andere keus, maar je moet de hoop hebben dat het goed komt.Ó

Interim-burgemeester Cees Waal is blij met het idee voor een Plan van Aanpak. Hij heeft er vertrouwen in dat Delfzijl de tijd krijgt om het gemeentebestuur op orde te brengen. ÒDit is geen plan voor een paar weken, maar voor een paar jaar.Ó

CDA-raadslid Brons is blij dat Remkes ook extra geld in het vooruitzicht heeft gesteld voor het oplossen van de crisis. PvdA-raadslid Jan Menninga is minder enthousiast. Hij vindt het goed dat Remkes het grote aantal nieuwe raadsleden een wijze les heeft gelezen, maar vindt dat de minister er aan voorbij is gegaan dat de crisis niet in de gemeenteraad is ontstaan, maar in het college. ÒHet was een ruzie tussen de burgemeester en haar wethouders, niet een ruzie in de raad.Ó

www.rtvnoord.nl

Geef een reactie