28 mei 2024

RODENBOOG ONDERTEKENT KOOPAKTE GRONDEN STEDUM

0

Burgemeester A. Rodenboog en de heren G.W. Sevenhuijsen en J A. van der Berg van de hervormde kerk te Stedum ondertekenen op woensdag 25 juni, om 11.30 uur de notari‘le akte over de aankoop van gronden in Stedum. De ondertekening vindt plaats in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum.

De gemeenteraad van de gemeente Loppersum heeft op maandag 23 juni 2003 besloten om ca. 3 ha landbouwgrond aan de Hilmaarweg in Stedum aan te kopen. De gronden, die nu nog in eigendom zijn van de hervormde kerk te Stedum, zullen met de eerder aangekochte gronden aan de Hilmaarweg, gebruikt worden voor uitbreiding van de woningbouw. In het woonplan is aangegeven dat in Stedum 35 tot 45 woningen mogen worden bijgebouwd en dat 30 sociale huurwoningen aan de Hilmaarweg worden gesloopt.

Namens de gemeente zijn aanwezig de wethouders W.M. Scheltens en J.B. de Heer, het sectorhoofd Ruimtelijke Zaken, de heer L. Scheepstra en beleidsmedewerker grondzaken de heer A. Dreijer. Ook is de heer S. Doornbos-Clevering, van Doornbosch Clevering Makelaardij te Uithuizen, aanwezig. Hij heeft namens de kerk de onderhandelingen met de gemeente Loppersum gevoerd.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie