28 mei 2024

ROOKVERBOD IN BOSSEN EN NATUURGEBIEDEN

0

Burgemeester en wethouders van Loppersum hebben bij besluit van 18 augustus 2003 een rookverbod afgekondigd in bossen en natuurterreinen in de gemeente. Op grond van artikel 2.1.6.7 van de Algemene plaatselijke verordening is met ingang van 19 augustus 2003 de termijn ingegaan waarin het rookverbod geldt. Op een nog nader te bepalen tijdstip zal het einde van de periode worden bekend gemaakt.

Het rookverbod is afgekondigd in verband met de aanhoudende droogte en het daarmee gepaarde gevaar voor brand en onveilige situaties op wegen in bossen en natuurterreinen.

Naast het rookverbod is het op grond van het bepaalde in artikel 5.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening in bossen en natuurterreinen ook verboden om vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in de openlucht. Onder het verbod vuur te stoken valt tevens het verlichten door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke en vuur voor koken, bakken en braden.

De gemeente zal in samenwerking met de politie op de naleving van het verbod toezien. Overtreders riskeren een boete van maximaal Û 2250,–. De gemeente roept een ieder op om voorzichtig en waakzaam te zijn en bij het signaleren van brand of brandgevaarlijke situaties in natuurgebieden, onmiddellijk de brandweer te bellen.

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie