25 juli 2024

Ruim 6 miljoen voor 1000-banenplan in aardbevingsgebied

0


Partijen betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een periode van vier jaar € 6,23 miljoen voor 1.000 extra banen. Dit heeft Bernard ter Haar (Directeur Generaal  van het ministerie van SzW) bekend gemaakt aan de betrokken partners.

Ter Haar bezocht het project Leerbouwen aan de Visserijweg in Farmsum. Met alle partijen ondertekende hij daar een samenwerkingsverklaring, waarin het 1000-banenplan is opgenomen.

1000-banenplan

In een periode van vier jaar (2018 t/m 2021) willen de partijen realiseren dat er minimaal duizend werkzoekenden extra instromen naar banen in de bouw- en technieksector. Voor deze mensen wordt begeleiding en scholing verzorgd. De partijen zijn ook overeengekomen dat zij hun aanbestedingen zichtbaar maken in een regionale aanbestedingskalender. Daarmee weten lokale werkgevers welk werk eraan komt, zodat zij daarmee rekening kunnen houden. De werkpleinen kunnen op basis van de kalender en het verwachte werk op voorhand werkzoekenden scholen.

Ook hebben de partijen afgesproken dat zij bij hun aanbestedingen sterk inzetten op Social Return on Investments (SRoI). Dat betekent dat overheden bij hun aanbestedingen nadrukkelijk letten op de bijdrage die de aannemende partijen leveren in het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door mensen uit ‘de doelgroep’ een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Overheden zetten deze voorwaarden in het contract bij aanbestedingen. Door deze verplichting ontstaan mogelijkheden voor werkzoekenden en ruimte voor leer/werktrajecten.
Specifieke aanpak

De bevolkingskrimp, werkgelegenheid en gaswinningsproblematiek zorgen voor een situatie die vraagt om een specifieke aanpak voor het gebied. Beschikbaarheid van werk is voor de leefbaarheid en het toekomstperspectief cruciaal in noordoost Groningen. Het eerder overeengekomen bestuursakkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen’ noemt ook een eerlijker verdeling van de lusten en lasten van de aardgaswinning in Groningen. Het banenplan vergroot de kansen voor de lokale beroepsbevolking; dat geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee is het plan een belangrijk onderdeel van de aanpak van de aardbevingsproblematiek.
Breder dan alleen bouwopgave

Samenhang tussen diverse partijen in de arbeidsmarkt is nodig om efficiënt van betekenis te zijn voor de uitvoering van de opgaven in het gebied en de impact op de lokale beroepsbevolking. De samenwerkingsverklaring is hierin een belangrijk instrument waaraan partijen zich verbinden.

De herstel- en versterkingsopgave biedt een goede kans om te komen tot een aanpak voor werkgelegenheid in de regio, die uiteindelijk breder toepasbaar is dan alleen de bouwopgave. Structurele samenwerking tussen overheden en sociale partners is noodzakelijk voor een sterke arbeidsmarktketen. Hiervoor hebben alle partners op 11 juli 2016 al een intentieverklaring getekend. Het 1000-banenplan is hierna ontwikkeld en geeft vorm aan deze intentie.
Betrokken partijen

De volgende partijen ondertekenen het convenant:

  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Twaalf aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl. Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum)
  • Provincie Groningen
  • Nationaal Coördinator Groningen
  • Arbeidsmarktregio Groningen Werk in Zicht
  • Bouwend Nederland regio Noord
  • VNO-NCW/MKB Noord
  • FNV CNV
  • opleidingscentra Alfa-college, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen verenigd in het EPI-kenniscentrum
  • Centrum Veilig Wonen

, NCG

Geef een reactie