30 mei 2024

Ruim baan voor jeugdplan Loppersum

0

LOPPERSUM ¥ De gemeenteraad van Loppersum heeft 40.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoer van het Jongeren Ontmoetingsplaatsen Plan (JOP). De voorgenomen locatie in Loppersum is door de raad afgeschoten. Over de overige drie locaties wordt nog overleg gevoerd.
Wethouder Wil Scheltens vroeg gisteravond dringend de instemming van de raad voor het jeugdplan. Hij stelde voor om de 40.000 los te koppelen van de locatiekeuze. Op de Christen Unie na gingen alle partijen hiermee akkoord. In de laatste week bleek dat met name in Loppersum en Middelstum sprake is van gedegen tegenstand onder bewoners tegen de uitgekozen hangplekken.

Een ruime meerderheid van de raad heeft moeite met de voorgenomen locatie aan de Wirdumerweg in Loppersum. Het perceel is in het bezit van Staatsbosbeheer. Die wil de locatie wel overdragen aan de gemeente, maar alleen als het bestuur opdraait voor de onderhoudskosten. Die jaarlijkse 6000 euro vindt de raad te veel. Alleen over de hangplek in ’t Zandt zijn omwonenden, jongeren en de politiek het eens. In de komende tijd gaan omwonenden en jongeren opnieuw aan tafel om overeenstemming te bereiken over de locaties voor hangplekken.
Het JOP-plan is een vooruitstrevend project van de gemeente, waarin de jongeren ruime verantwoordelijkheid en inspraak hebben bij het totstandkomen en onderhouden van hangplekken in Loppersum, ’t Zandt, Garsthui-zen en Middelstum. De gemeente wil op de vier locaties zeecontainers plaatsen, waarin de jeugd kan vertoeven.

¥TEVREDEN
De jeugd uit ’t Zandt, Loppersum, Garsthuizen en Middelstum was met zo’n dertig jongeren ruim vertegenwoordigd in de raadszaal. Jeugdvertegenwoordiger Tamara Tabak uit Loppersum is blij met het geld dat voor het JOP-plan is vrijgemaakt. “Het is een teken dat we serieus worden genomen. Dat is erg goed. Ik betreur het wel dat de locatie in Loppersum van de baan is.”

© Archief www.stedum.com

DVHN

Geef een reactie