11 december 2023

Saneringsplan komt in de knel

0

Het saneringsplan van de gemeente Loppersum dreigt door geldgebrek in de knel te komen. De artikel 12-gemeente heeft bij het rijk aangeklopt voor een extra bijdrage van 2,7 miljoen euro. Loppersum krijgt tot en met 2013 al ruim 10 miljoen euro van het rijk (977 euro per inwoner) om in 2014 financieelweer op eigen benen te staan. Zelf bezuinigt de gemeente jaarlijks1,4 miljoen euro en zet ze 2,4 miljoen euro spaargeld in.

Om geld te besparen wil de gemeente sportaccommodaties privatiseren. De verenigingen krijgen een bruidsschat mee om zelf het onderhoud te verzorgen. De bruidsschat betaalt de gemeente uit de onderhoudsbudgetten. Voor het afboeken van de boekwaarden van de accommodaties is echter geen geld. Er is 2 ton nodig. Ook is er te weinig geld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan watergangen.
Het gaat om 2 miljoen euro. Verder wil de gemeente op ambtelijk niveau nauwer samenwerken metAppingedamenDelfzijl.De samenwerking is nodig om de voorgenomen besparingen te realiseren. Voor het samenvoegen van delen van de ambtelijke organisatie met die van de buurgemeenten heeft Loppersum een half miljoen euro nodig. Het opvangen van de gevolgen van de bevolkingsdaling op de uitkering van het gemeentefonds kost 52.000 euro.

Dirk Minkes DVHN

Geef een reactie