17 mei 2024

De weerdeskundigen hebben ons verteld dat er weinig natuurijs komt deze winter, daarom gaan we dit jaar zeker schaatsen opKardinge! Dit jaar willen we 4 vrijdagavonden gaan. Daarna kunnen we allemaal weer pootje-over door de bocht en rennen we het rondje om de ijsbaan zonder enige moeite. De kosten voor de baan en de trainingen komen op 15 euro voor volwassenen, en 10 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Net als vorige jaren verzamelen op het haventerrein tegen half 8, vertrek naar Kardinge om half 8 stipt, waar we om 10 voor 8 in de hal bij elkaar komen. Het bedrag graag de eerste avond gepast meenemen in een envelop, voorzien van naam en adres.

We hebben graag dat je je IJsvereniging muts meeneemt, heb je die niet meer, doe dan even een briefje in de bus bij één van de bestuursleden. We hebben nog wat nieuwe liggen voor 2,50 euro en nemen die de eerste avond mee. Wil je geen schaatsavond missen, noteer de vier vrijdagen dan nu alvast in je agenda! Vrijdag: 23 november, 30 november, 14 december en 21 december

Binnenkort komt het bestuur ook weer langs uw deur om de contributie te innen voor het komende schaatsseizoen 2012/2013.
Het bedrag is 8 euro per huishouden / adres. U helpt ons enorm door het bedrag gepast klaar te leggen!

Dan tot slot nodigen we u uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van IJsvereniging Stedum. Deze vindt plaats op woensdag 28 november 2012, 20 uur in het clubgebouw bij de IJsbaan.

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen / jaarverslag
4. Financieel verslag van de penningmeester
5. Verslag kasnazieners
6. Plannen Moarstee
7. Stedumer Omloop
8. Schaatsen Kardinge
9. Bestuurswisselingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tot ziens, op Kardinge, aan de deur, of bij de jaarvergadering!

Anjo Hofman, Peter Verduijn, Jan Jaap Timmer, Janna Bathoorn, Catharina Reker en Evert Bruinius.

www.stedum.com

Geef een reactie