25 maart 2023

Schadeclaim na bouwverbod windmolens

Groningen/Loppersum – De provincie Groningen en de gemeente Loppersum zijn financieel aansprakelijk gesteld voor het weigeren van bouwvergunningen voor twee windmolens in Zeerijp en ’t Zandt. Volgens advocaat mr. E.R.M. Holtz-Russel is de vergunning op verkeerde gronden geweigerd. Daarmee is een inkomstenbron onthouden aan de boeren die de veertig meter hoge molens op hun erf wilden bouwen. Hoe groot de schade is moet nog worden berekend, maar ze strekt zich over jaren uit.

Volgens Holtz hebben de maatschap Feitsma in Zeerijp en de maatschap Duisterwinkel in ’t Zandt de bouwvergunning voor hun windturbines aangevraagd toen het oude streekplan nog gold. Dat stond de bouw van alleenstaande windmolens toe.


De provincie veranderde echter van opvatting: windturbines mochten alleen nog in windmolenparken in de Eemshaven en bij Delfzijl. Dit beleid werd vastgelegd in een tijdelijke maatregel oftewel een interimbeleid, vooruitlopend op het Provinciaal Omgevingsplan, dat nog gemaakt moest worden.


De gemeente Loppersum had inmiddels haar bestemmingsplan aangepast aan het oude streekplan, zodat de bouw van windmolens mogelijk werd. Dit had ze gedaan op uitdrukkelijk verzoek van gedeputeerde staten. Die keurden de bestemmingsplanwijziging vervolgens toch af, omdat ze intussen van inzicht waren veranderd. De gemeente weigerde vervolgens de bouwvergunning.


De Raad van State vernietigde dit besluit, omdat GS het bestemmingplan niet aan het interimbeleid hadden mogen toetsen. Dit was in 2001.


Mr. Holtz, die bovenstaande gang van zaken schetst, vindt dat de gemeente zich niet bij het haars inziens verkeerde besluit van gedeputeerde staten had mogen neerleggen en de bouwvergunning gewoon had moeten geven. Daarom stelt ze ook de gemeente aansprakelijk. Ze wil dat Feitsma en Duisterwinkel alsnog hun bouwvergunning krijgen, naast een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.

www.dvhn.nl

Geef een antwoord