1 juni 2023

Schildmeer biedt volop mogelijkheden

Een golfbaan tussen de natuurgebieden aan het Schildmeer zou een enorme trekker kunnen worden voor het gebied.

Het recreatief gebruik van het Schildmeer en omgeving is de laatste jaren afgenomen. Dit komt volgens de toekomstvisie voor een deel doordat eerdere initiatieven op toeristisch gebied niet zijn afgerond. Daardoor zien sommige plekken er onaantrekkelijk uit.


Bereikbaarheid


Ook de slechte bereikbaarheid van het gebied speelt mee. Zo is het alleen lokaal bereikbaar en ontbreekt een aansluiting op het hoofwegennet. Doordat er al meer dan 25 jaar wordt gesproken over ontwikkeling van de omgeving en er eigenlijk nooit veel van terecht is gekomen heeft het gebied een slecht imago. De oplossing ligt volgens de gemeente Slochteren in het combineren van de functies wonen en recre‘ren. Daarom wil Slochteren de ontwikkeling van het Schildmeer en die van de kern van Steendam samen oppakken.


Er zijn drie modellen gemaakt waaruit gekozen moet gaan worden: model Lint, model Hoek en model Kern. Dit laatste model heeft de voorkeur en gaat uit van het centreren van bebouwing ter hoogte van de doorgaande weg van Steendam. Bedoeling is er een plein aan te leggen waardoor een centrum ontstaat. Aan het plein zou ook ruimte moeten komen voor toeristische voorzieningen.


In het model hoek zou de bebouwing in de hoek Damsterweg/Hoofdweg gecentreerd moeten worden en in het model Lint zou bebouwing juist buiten het dorp, langs de wegen moeten komen. Voor wat betreft de recreatievoorzieningen wordt in alle modellen uitgegaan van kleinschaligheid omdat anders de aard van het landschap van Midden Groningen te veel wordt aangetast. Er zullen minder recreatiewoningen gebouwd gaan worden dan is toegestaan. Reden is dat de markt voor recreatiewoningen de laatste jaren verzadigd is geraakt.


Golfbaan


Binnenkort worden gedetailleerde plannen gepresenteerd voor een golfbaan. Bovendien zal een studie worden gedaan naar de mogelijkheid het gebied aan te sluiten op de N33, waardoor het voor veel meer mensen toegankelijk wordt.


Andere zaken waar nog onderzoek naar gedaan zal worden zijn het aanleggen van fietspaden die het mogelijk maken een rondje rond het Schildmeer te fietsen en het realiseren van een vaarverbinding tussen Steendam en Siddeburen.


Na de zomervakantie start het inspraaktraject.

www.dvhn.nl

Geef een reactie