13 april 2024

SCHRIEFWEDSTRIED 2003: DOU MIT !!!

0

Kun je een beetje Gronings schrijven en weet je een leuk verhaal of gedicht? Schrijf dat dan op en doe mee !!!!! Hieronder kun je het wedstrijdreglement lezen, zodat je weet wat je moet doen.

Het wedstrijdreglement luidt als volgt:

Het verhaal of gedicht moet in de Groninger streektaal zijn geschreven.
Het thema is vrij te bepalen.
Zowel individuen als groepen (bijvoorbeeld een basisschoolklas) kunnen een bijdrage inleveren. Per individu mag ŽŽn bijdrage worden ingeleverd.
De jury kijkt niet streng naar de spelling. Wel houdt de jury zich het recht voor het werkstuk aan te passen als er taalkundige fouten in voorkomen.
De lengte van de inzending mag niet meer zijn dan drie geschreven A-4 vellen, en niet meer dan twee getypte A-4 vellen.
De deelnemers moeten uit de gemeente Loppersum komen. Ook leerlingen die in de gemeente Loppersum naar school gaan en niet in de gemeente wonen, mogen meedoen.
De wedstrijd geldt voor alle leeftijden. Wel hanteren we de volgende categorie‘n:
tot 18 jaar
18 jaar en ouder
groepsbijdragen
In de eerste leeftijdscategorie houdt de jury natuurlijk rekening met leeftijdverschillen.
De ingezonden werken worden eigendom van de gemeente.
Inzendingen moeten voor 1 februari 2003 in het bezit zijn van de gemeente Loppersum. Je kunt je bijdrage richten aan de gemeente Loppersum, t.a.v. de heer S. Woltjer, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum.

Op dinsdag 25 maart 2003 is voor de achtste keer de feestelijke uitreiking van de prijzen voor de winnende verhalen en gedichten. Deze uitreiking vindt plaats in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum. Het belooft een extra mooie uitreiking te worden.

KIST TOCH OOK GRUNNEGERS SCHRIEVEN OF NAIT DIN???? DOU DIN MIT !!!!!!!!

© Archief www.stedum.com

www.loppersum.nl

Geef een reactie