25 april 2024

SCHRIEFWEDSTRIED 2007: DOU MIT!!!

0

Kun je een beetje Gronings schrijven en weet je een leuk verhaal of gedicht? Schrijf dat dan op en doe mee! Hieronder kun je het wedstrijdreglement lezen, zodat je weet wat je moet doen.  Inzendingen moeten voor 1 februari 2007 in het bezit zijn van de gemeente Loppersum. Je kunt je bijdrage sturen naar de gemeente Loppersum, t.a.v. mevrouw B.A. Groenveld, postbus 25, 9919 ZG Loppersum.

Het wedstrijdreglement luidt als volgt:

· Het verhaal of gedicht moet in de Groninger streektaal zijn geschreven.
· Het thema is vrij te bepalen.
· Zowel individuen als groepen (bijvoorbeeld een basisschoolklas) kunnen een bijdrage inleveren.
· Per individu mag een verhaal of gedicht worden opgestuurd.
· De jury kijkt niet streng naar de spelling. Wel houdt de jury zich het recht voor het werkstuk aan te passen als er taalkundige fouten in voorkomen.

· De lengte van de inzending mag niet meer zijn dan drie geschreven A-4 vellen en niet meer dan twee getypte A-4 vellen.

· De deelnemers moeten uit de gemeente Loppersum komen. Ook leerlingen die in de gemeente Loppersum naar school gaan en niet in de gemeente wonen, mogen meedoen.

· De wedstrijd geldt voor alle leeftijden. Wel hanteren we de volgende categorieën:
– tot 18 jaar
– 18 jaar en ouder
– groepsbijdragen
In de eerste leeftijdscategorie houdt de jury natuurlijk rekening met leeftijdverschillen.
· De ingezonden werken worden eigendom van de gemeente.

De datum van de uitreiking wordt nader bekendgemaakt.

KIST TOCH OOK GRUNNEGERS SCHRIEVEN OF NAIT DIN? DOU DIN MIT!

Gemeente Loppersum

Geef een reactie