9 december 2023

Schriefwedstried 2009: dou mit!!!

0

Veur vattiende moal holdt gemainte Loppersom zien Grunneger Schriefwedstried. In aander gemainten wordt dizze schriefwedstried organiseerd deur biebeltaiken, mor in gemainte Loppersom dut gemainte dat zulf. Tredietsie ja. Ie maggen zulf waiten woar ie over schrieven willen. Hieronder staait t reglement zodat ie veur ale wizzeghaid noagoan kinnen hou of boudel in zien waark gaait. Dailnemers mouten oet gemainte Loppersom kommen, mor ook leerlingen dij in gemainte Loppersom noar schoul goan en nait in gemainte wonen, maggen mitdoun.

Priesoetlangen is ind meert ankom joar, persieze doatum wordt nog bekind moakt. De Lopster winnoars doun doarnoa vanzulf mit aan Pervinzioale Schriefwedstried organiseerd deur Stichting Grunneger Toal, Huis van de Groninger Cultuur en Biblionet Groningen.

 

Wedstriedreglement

1.  Ie kinnen mitdoun in de volgende dailnemersrubrieken: (1) grondschoul proza en poëzie,

     mit doarbie onderschaaid tussen groep 7-8 en doar onder; (2) 13 t/m 17 joar proza

     en poëzie; en (3) 18 joar en older proza en poëzie.

2.  Verhoalen en gedichten worden bie veurkeur digitoal aanleverd. Maximoal twij verhoalen of

     vaaier gedichten per persoon. Veur wel zowel verhoalen as gedichten insturen wil, is t

     maximum ain verhoal en drij gedichten. Wel even joen noam, adres en leeftied vermelden.

3.  Meer biedroagen per persoon binnen dus meugelk, mor biedroagen mouten din wel

     apmoal touglieks bie gemainte inleverd worden.

4.  Maximum aantal woorden per verhoal: maximoal 1000 woorden of twij kaantjes A4 tiept of

     drij A4’tjes schreven.

5.  Inzendens mouten schreven wezen in Grunneger streektoal. Dat mag in ale varianten

     (Noord, Oost, West, Stads).

6.  Jury holdt zok veur om de spellen volgens de regels dij opsteld binnen deur Siemon Reker

     in de Groninger Spelling (1984) en t Zakwoordenboek Gronings-Nederlands –

     Nederlands-Gronings (5e drok, 1998) aan te pazen, zunder dat t kerakter van t verhoal of

     gedicht verloren gaait.

7.  De winnoars van de eerste priezen in de dailnemersrubrieken van de Lopster

     Schriefwedstried goan deur noar de pervinzioale finoale.

8.  Dailnemers goan akkoord mit t ploatsen van heur inzonden waark in n verzoamelbundel.

     Inzendens blieven aigendom van gemainte Loppersom.

9.  Over oetslag kin nait correspondeerd worden.

10.Inzendens mouten veur 8 feberwoarie 2009 in t bezit wezen van gemainte Loppersom.

     De biedroagen kinnen stuurd worden noar Gemainte Loppersom, t.a.v.

     Gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum of gemeente@loppersum.nl.

 

KINST TOCH OOK GRUNNEGS SCHRIEVEN OF NAIT DIN?  DOU DIN MIT!

Gemeente Loppersum

Geef een reactie