26 februari 2024

Zaterdag 24 november kwam Sinterklaas met 7 pieten aan in de haven van Stedum. Hij keek wel even zijn ogen uit, want in zijn herinnering zag de aanlegplaats er toch heel anders uit dan nu. De boot werd dan ook doorgestuurd de bocht om, voer weer terug en kwam na nog een keertje keren op de juiste aanlegplaats terecht. Ook het podium stond nu anders, en Sint kon over het mooi opgeknapte plein uitkijken.
Al gauw bleek dat er nog meer aan de hand was. Het boek was zoek, en ook de witte handschoen van Sint was nu zwart. Zelfs het muziekkorps was anders, Oranje uit ´t Zandt, luisterde de ontvangst op. Fokko Smit van Dorpsbelangen memoreerde als eerste dat Harm Pestoor en Jan Timmer deze klus al meer dan 37 jaar opknappen. Sint beloonde deze trouwe dienst voor de Sint en zijn pieten met een attentie.
Echter toen bleek dat het pakje een boek bevatte, en dat was het grote boek van Sinterklaas. De pakjes die daarna werden overhandigd bevatten wel de goede inhoud en werden in dank en onder applaus aanvaard. Namens de gemeente heette wethouder Bé Schollema Sinterklaas en zijn pieten van harte welkom.
De wethouder noemde dat de haven speciaal voor de Sint was opgeknapt, en complimenteerde Stedum met dit opgeknapte geheel. Daarna nam Sint plaats op een versierde kar, met een hometrainer erop voor de aandrijving. Er moest nog even flink getrapt worden. Langs de Molenweg omhoog door de Hoofdstraat werd Sinterklaas door het dorp gevoerd. Veel kinderen en hun ouders waren bij de ontvangst in de sporthal, waar het feest met een cadeautje voor de kinderen werd besloten.

www.stedum.com,

Geef een reactie