25 april 2024

Slochteren moet een op vijf ambtenaren wegbezuinigen

0

Slochteren – De gemeente Slochteren moet binnen nu en drie jaar maar liefst een op de vijf ambtenaren wegbezuinigen. Daarmee staat het voor een van de grootste saneringsrondes ooit. Volgens burgemeester Cees Verstegen kan zijn gemeente op dit moment niet anders doen dan draconische maatregelen treffen.

De bezuinigingsoperatie van 2,4 miljoen euro gaat verder gepaard met een ozb-verhoging van 10 procent, het schrappen van vele tientallen subsidies voor verenigingen, dorpshuizen en andere instanties, privatisering van (sport)accommodaties en bezuinigingen op onderwijs en wegonderhoud.


De bezuinigingen vloeien voor het belangrijkste deel voort uit de verlaagde overheidsbijdrage en het afstoten van rijkstaken, waar te weinig financi‘le middelen tegenover staan. Het laten afvloeien van 24 ambtenaren kan de gemeente zonder gedwongen ontslagen, maar wel met instelling van een 59+regeling doorvoeren.De gemeenteraad van Slochteren krijgt een pakket van 77 maatregelen voorgeschoteld, dat leidt tot de noodzakelijke bezuiniging van 2,4 miljoen euro. “Wij zien niet hoe het anders moet”, zegt Verstegen.


Kip en klaar


B en W van Slochteren zijn klip en klaar in hun standpunt, zo bleek dinsdagmiddag tijdens een speciale persconferentie op het gemeentehuis. Een topzware commissie doorliep de afgelopen maanden de totale begroting en perste die uit op de punten, waar dit in haar ogen noodzakelijk was. Er werd 2,4 miljoen gesneden in een begroting met een totale omvang van 27 miljoen. De bezuinigingen hebben onder meer tot gevolg dat er 24 arbeidsplaatsen zullen worden geschrapt.


Een brede maatschappelijke discussie over de keuzes volgt er niet. “De gemeenteraad mag er best aanmerkingen op hebben, of het ergens niet mee eens zijn, maar dan zal zij wel met alternatieven moeten komen”, aldus de burgemeester.


Verstegen erkende dat het niet alleen de rijksmaatregelen zijn, die de gemeente nu voor een forse ingreep plaatst. Verstegen: “Wij hebben de afgelopen jaren te weinig naar de eigen inkomstenkant gekeken. We hadden altijd een hoog voorzieningenniveau met daar tegenover lage lasten voor de bevolking.” Volgende week geven B en W in ’t Bokkeblad, de huis-aan-huiskrant waarin de gemeentelijke mededelingen staan, uitgebreid uitleg over de ontstane situatie en (op hoofdlijnen) het waarom van de keuzes. De gemeenteraad bespreekt het omvangrijke bezuinigingspakket volgende week donderdag voor het eerst tijdens de raadscommissie voor bestuur, financi‘n en ruimtelijke ordening.


Greep uit de bezuinigingen
– Schrappen arbeidsplaatsen: 909.000 (= 37%)
– Algemeen maatschappelijk werk: 41.000 (=43%)
– Jongerenwerk: 13.000 (=20%)
– Onderwijs: 98.000 (=7%)
– Onderhoud aan wegen: 153.000 (= 7%)
– Sport, o.a. privatisering: 46.000 (=10%)
– Recreatie en toerisme: 15.000 ((= 44%)
– Kunst/cultuur: 135.000 (=27%)
– Brandweer: 50.000 (=7%)

www.dvhn.nl

Geef een reactie