23 april 2024

Slochteren wil meer inbreng van burgers

0

Slochteren – De gemeente Slochteren wil de burgers meer bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrekken. Om dat te bereiken stelt de gemeente voor om weer twee raadscommissies in te stellen.

Die komen in de plaats van de niet-besluitvormende raadsvergadering. Als het aan B en W ligt komt er een raadscommissie voor de onderwerpen Leven, Werken en Zorgen (LWZ) en voor de onderwerpen Bestuur, Middelen en Ruimte (BMR). Daarnaast komt er ook nog een ad hoc-commissie voor incidentele zaken.


De niet-besluitvormende raadsvergadering werd ingevoerd in het kader van het dualisme. Bij dit principe is het de bedoeling dat de gemeenteraad en het college van B en W onafhankelijker van elkaar opereren. Wethouders zijn in dat verband ook geen lid meer van de gemeenteraad. Dat was in de oude situatie van voor 7 maart 2002 wel het geval. De huidige situatie in de gemeenteraad is een beetje te vergelijken met de verhouding van het parlement (Eerste en Tweede Kamer) en het kabinet.


Te massaal


B en W vinden de niet-besluitvormende raadsvergadering te massaal, te formeel, te strak en te hoogdrempelig. “Terwijl er juist behoefte is aan het tegengestelde; minder massale, informele, lossere en laagdrempelige vergaderingen”, aldus B en W in een voorstel, dat volgende week besproken zal worden in de niet-besluitvormende raadsvergadering.


De commissies zullen zich bezig houden met de voorbereiding van de besluitvorming van de gemeenteraad, het overleg met het college van B en W en het kenbaar maken van de mening van de raad over voorstellen van B en W. De vergaderingen zijn maandelijks, op de eerste en tweede maandag van de maand. Burgers hebben ook spreekrecht in de raadscommissies.

www.dvhn.nl

Geef een reactie