24 juli 2024

Sloop en vervangende nieuwbouw van woningen in Loppersum

0
Acht woningbouwcorporaties hebben in 2015 met NAM de afspraak gemaakt om, in de vorm van een pilot, 1.650 woningen te versterken en energieneutraal te maken. Ruim 500 woningen daarvan zijn eigendom van woningcorporatie Wierden en Borgen. In 2015 en 2016 zijn de eerste 65 woningen uit de pilot versterkt en verduurzaamd opgeleverd en inmiddels is gestart met de voorbereidingen op het vervolg.
Wierden en Borgen heeft er recent, op nadrukkelijk verzoek van de bewoners, in overleg met NAM en de gemeente Loppersum voor gekozen om 38 woningen aan de Badweg, Duursumerweg, Pomonaweg en Verbindingsweg in Loppersum uit de versterkingspilot te halen en bij deze woningen over te gaan tot sloop en vervangende nieuwbouw.
Na het afronden van de eerste fase van de pilot, waarin 170 woningen van zeven woningcorporaties zijn versterkt en verduurzaamd, is er gezamenlijk geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de woningcorporaties en NAM over het vervolg van de pilot dat eveneens door CVW wordt uitgevoerd. Er is afgesproken dat dit jaar ruim 170 woningen van Wierden en Borgen worden versterkt door CVW. Deze woningen in Loppersum, Middelstum, Wirdum, Ten Post en Garrelsweer worden tevens verduurzaamd door toepassing van het NOM-concept. De bouwbedrijven zijn daarom begin dit jaar door CVW gecontracteerd en in veel gevallen zijn de ontwerpen aan de betrokken bewoners gepresenteerd. Op basis van aanvullende bewonerswensen worden de plannen momenteel verder uitgewerkt.
Vraag van bewoners om onderzoek naar nieuwbouw op te starten
Van de ruim 170 woningen van Wierden en Borgen die voor dit jaar op het programma staan, is bij achtendertig woningen in Loppersum gebleken dat het versterken tot praktische bezwaren bij een aantal bewoners leidde. Deze bewoners hebben daarop het nadrukkelijke verzoek bij de woningcorporatie neergelegd om niet de huidige woning te versterken, maar nieuwe woningen te bouwen. Hierop is Wierden en Borgen een onderzoek naar sloop en nieuwbouw gestart. Ten eerste is de interesse voor niet versterken maar het plegen van nieuwbouw bij alle bewoners geïnventariseerd. Het merendeel van de bewoners heeft daarbij de voorkeur uitgesproken voor sloop en nieuwbouw van de huidige woningen. De NAM is vervolgens bereid gevonden hier haar medewerking aan te verlenen. De nieuwbouwplannen worden door de woningcorporatie samen met de bewoners van de te slopen woningen ontwikkeld.
Persoonlijke begeleiding vanuit woningcorporaties
Maandagavond 17 juli zijn de huurders van de betreffende woningen door de woningcorporatie geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Op het sloopbesluit werd wisselend gereageerd. Van opluchting omdat er nu een besluit genomen is, tot verslagenheid omdat men het oude vertrouwde huis verliest en er nog onduidelijk is of bewoners op exact dezelfde plek kunnen terugkeren. Medewerkers van Wierden en Borgen bespreken binnenkort de gevolgen van dit sloopbesluit en de persoonlijke wensen bij de betreffende bewoners thuis.

, Wierden en Borgen

Geef een reactie