22 april 2024

Sloop voormalig Delfzichtziekenhuis van start

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga overhandigde op 5 juli de sloophamer aan Scheffer Groep uit Wezep. Met deze handeling droeg ze het voormalig Delfzichtziekenhuis over aan het sloopbedrijf dat na een aanbestedingsprocedure de opdracht kreeg het gebouw te slopen. De sloopwerkzaamheden zijn in het voorjaar van 2022 afgerond.

Gezamenlijke herinneringen
Voor wethouder Annalies Usmany-Dallinga is de overdracht van het gebouw een bewogen moment. “Voor veel inwoners van de gemeente Eemsdelta, vooral voor de inwoners van Delfzijl, is het gebouw een bijzondere plek. Hier werd vele jaren lief en leed gedeeld, door patiënten en familieleden. En natuurlijk ook door het toenmalige personeel. Voor velen is de sloop een emotioneel moment, want wat waren we trots op ons ziekenhuis. Vrijwel iedereen in onze gemeente heeft herinneringen aan het Delfzicht. Mooie, bijzondere, vrolijke maar ook verdrietige verhalen. Met de sloop van het gebouw sluiten we deze gezamenlijke historie definitief af, en richten we de blik op de toekomst.”
Voorbereidingen zijn gestart
Voor het bouwverkeer en materieel is een omleidingsroute. Het sloopbedrijf heeft een plan gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden zijn via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de sloopwerkzaamheden en omleidingsroute. Op het ziekenhuisterrein staan verschillende bomen. Deze worden zoveel mogelijk gespaard, maar een aantal is in slechte staat of staat te dicht op de bebouwing en moeten worden gekapt. Het gaat in totaal om achttien bomen. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. De twee kunstwerken van Jaap van der Meij gaan eerst in de opslag. Het is de bedoeling dat ze een mooie plek krijgen in de nieuwe woonwijk.

Nieuwe woonwijk
Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is enthousiast over bouwmogelijkheden op het terrein. “We werken nu aan het stedenbouwkundig plan. We willen hier een mooie woonwijk bouwen, met een mix van koop en huur, rijwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. En allemaal natuurlijk gasloos en duurzaam. Er zijn nog heel veel vragen te beantwoorden. Daar willen we graag inwoners bij betrekken. Ik hoop dat we komend najaar een stapje verder zijn, want er is veel belangstelling voor wonen op dit mooie stukje Delfzijl.”